Oppdrag «Klart skip»

KNM Nansen fikk testet sine driller for nærforsvar på vei inn i Trondheimsfjorden. Innsatsstyrke Waxwing fra HV-12 overrasket med et angrep for å trene sine gode sjø-kollegaer i Forsvaret.
​Med en hurtigbåt, ett større flerbruksfartøy og en fjernstyrt drone gikk innsatsstyrken til angrep, med en rekke «markeringsmidler» som lysraketter og annen øvingsmessig pyroteknikk. Kommandoen «Klart skip» på orlogsfartøyer er en ordre om å gjøre skipet klart til kamp.

– Det er en fin dag på kontoret når vi kan hjelpe Sjøforsvaret med å finpusse sine driller, sier kaptein Ertenstein fra Waxwing, som har ekstra god kjennskap til fregattens kapasiteter, ettersom han har tjenestegjort i operasjonsrommet på nettopp KNM Nansen før han begynte i Heimevernets innsatsstyrke.

Objektsikring og overvåkning

Waxwing løser vanligvis tildelte oppgaver i sjøområdet utenfor Midt-Norge, primært i indre farvann. En sentral del av jobben er å samvirke med både sjø- og landstyrker. 

– Vi gjennomfører også objektsikring av viktig infrastruktur med sjøside, og med vår lokale tilhørighet er vi et meget godt supplement til annen overvåking, forklarer kaptein Ertenstein. 

Kapteinen fortsetter: – Innsatsstyrken er godt kjent med hva som oppfattes som normalsituasjonen i  eget kommandoområde, og kan derfor raskt fange opp unormal aktivitet. Men akkurat i dag var oppgaven vår å utfordre en av fregattene våre.

Søk- og redningsoperasjoner

Det finnes totalt 15 innsatsstyrker i Heimevernet. Elleve landstyrker og fire med maritim spesialkompetanse. Ved krise eller krig er disse blant de første som settes inn i operasjoner for å takle en trussel i vårt samfunn. 
Waxwing har også oppgaver i fredstid, som «skarp» styrkebeskyttelse av utenlandske militære fartøy som besøker norske havner, samt søk, redning og annen støtte til politiet. Siste året har innsatsstyrken deltatt i tre søk- og redningsoperasjoner i sin region i Midt-Norge.

– Dette er god trening for oss opp mot mer militære oppdrag som er hovedoppgaven vår. Det er uansett motiverende å kunne hjelpe til i samfunnet når det er behov for oss, poengterer kaptein Ertenstein avslutningsvis.​

Publisert 1. februar 2015 21:17..