Opptak av skarpskyttere

Her ser vi gjengen som nå er samlet på Setnesmoen til opptak i skarpskyttertroppen til innsatsstyrke Archery i HV-11.
Det gjøres mye godt arbeid i Heimevernets innsatsstyrker for å rekruttere de beste soldatenene.

Heimevernets innsatsstyrker har egne skarpskyttertropper som er spesialiserte på presisjonsskyting og observasjonstjeneste. Disse troppe har svært høye krav til ferdigheter og egnethet i sin seleksjon av mannskaper. Noen av ferdighetene utenom å levere «blink skudd» under alle gitte situasjoner, er å takle tøffe feltforhold og å kunne operere selvstendig og skult over tid.

– Vi har en liten, men bra gjeng her nå sier troppsjefen, løytnant Øystein Lunde.

– Jeg føler meg trygg på at Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 nå får tilført noen dyktige skarpskyttere.

Du kan lese mer om våre skarpskyttertropper og tjenesten under organisasjon og innsatsstyrker her på siden.
Publisert 28. mars 2014 00:49..