Øvar meir komplekst

I veke 14 og 15 er det duka for HV-øving på Melkøya i Hammerfest. Kompleksiteta under feltdelen av øvinga skal aukast i forhold til tidlegare år.

Øvinga startar 6. april og varar til den 11. Kort fortalt er øvinga ein samverkeøving mellom land- og sjødelane i Heimevernet, med Melkøya som objekt.

Deltakarane består av land- og sjøstyrkar frå HV:

Det som er med på å øke kompleksiteta frå tidlegare objektsikringsøvingar på Melkøya, er antall avdelingar som skal samhandle, samt kva dei reint spesifikt skal utføra av oppgåver.

Sjøheimevernet skal bedrive sjøovervåking, medan ”Snøhvitområdet” tek seg av objektsikringa.

Publisert 26. april 2013 10:51..