Øvelse Bjørgvin i gang

Avdelinger fra Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 skal den kommende uken gjennomføre Øvelse Bjørgvin. Øvelsens hensikt er sikring av olje- og gassinstallasjoner på Vestlandet.

Hovedfunksjonen til Heimevernet er å beskytte mennesker og viktig samfunnsstruktur. I området rundt Bergen ligger flere av nasjonens viktigste olje- og gassinstallasjoner, og Heimevernet skal kunne bidra med vakt og sikring på disse.Scenariet i Øvelse Bjørgvin går kort ut på at den fiktive nasjonen Havland har fiendtlige hensikter, og vil ramme petrokjemiske anlegg for å sette disse ut av spill for kortere eller lengre perioder. Trusselbildet er nå slik at politiet ikke lenger kan sørge for tilstrekkelig sikring av anleggene, og Heimevernet settes inn. Sersjantene Jørgen Dønnum og Petter Kleppe (bak) og de menige soldatene Frode Pettersen og Morten Stensland i gang med de siste forberedelsene til Øvelse Bjørgvin.Sersjantene Jørgen Dønnum og Petter Kleppe (bak) og de menige soldatene Frode Pettersen og Morten Stensland i gang med de siste forberedelsene til Øvelse Bjørgvin.Deltakerne på øvelsen er tre HV-områder og HV-09s innsatsstyrke, Bjørn West. Totalt er 850 av Heimevernets kvinner og menn med på denne øvelsen i forskjellige tidsrom.Innsatsstyrke Bjørn West er satt opp på Ulven leir, og klare for oppdragsløsning i løpet av søndag.- Vi kom inn på forrige opptak og er inne på vår første øvelse, forteller de menige innsatsstyrkesoldatene Frode Pettersen og Morten Stensland i innsatstropp 3.Sammen med sersjant Petter Kleppe jobbet de iherdig med å få liv i noen primuser da vi møtte dem søndag formiddag.- Det blir spennende med øvelse, men akkurat nå er vi mest opptatt av å få fart på disse primusene, sier Pettersen med et smil på lur.HV-områdene Mongstad og Nordhordland deltar også på øvelsen. Disse områdene har foreløpig kun hatt befal inne, men skal være fullt oppe og stå - og klare til å avløse innsatsstyrken – tirsdag kveld. I tillegg er distriktets stabsområde, samt deler av mobiliseringstillegget ved HV-09s distriktsstab, deltakende på årets Øvelse Bjørgvin, som avsluttes fredag 13. september.

Menig Frode Pettersen (f.v.), sersjant Petter Kleppe og menig Morten Stensland forbereder seg til Øvelse Bjørgvin.Menig Frode Pettersen (f.v.), sersjant Petter Kleppe og menig Morten Stensland forbereder seg til Øvelse Bjørgvin.

Publisert 18. desember 2014 19:44..