Ta vare på friheten

Gunstein Varhaug har tidligere jobbet i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. En gang i året er han tilbake på øvelse.

Når heimevernsdistriktene setter operativ stab trenger de forsterkninger, og da er det mobiliseringstillegget som trår til.

Mobiliseringstillegget er en del av stabsområdet som forsterker funksjoner i distriktsstabene. De drifter operasjonsrommet og styrker seksjonene i staben. Løytnant Gunstein Varhaug støtter personellseksjonen. Sivilt jobber han som innkjøper i Statoil.

Varhaug har en mastergrad i internasjonal handel, men Forsvaret har alltid vært viktig for ham.

– På grunn av utdannelsen min er det naturlig at jeg søker utfordringer innen næringslivet. Samtidig mener jeg at forsvaret av Norge er enormt viktig. Så jeg føler det er min plikt, om det passer slik, å gjøre en jobb også for Forsvaret. Spesielt siden jeg også har utdannelse og erfaring derfra, sier han.

Det er ingen hemmelighet at mange tidligere forsvarsansatte prøver å unngå tjeneste i HV. Vissheten om at Varhaug gjør en innsats for Norge og Norges verdier gir ham utbytte og lyst til å bidra i Heimevernet.

– Jeg har reist mye og har opplevd veldig mange ulike kulturer og historier fra alle verdensdeler. De utfordringene mange mennesker opplever som dagligdagse, kjenner vi i Norge svært lite til. Vi nordmenn har kanskje blitt så naive at vi tror at fred, mat, penger, og til og med luksus er sånn det må og skal være i Norge. Jeg mener at dette ikke prinsipielt er noen selvfølge når en ser verden under ett, og derfor er det ekstremt viktig at Norge forsvares militært.

Og det er Heimevernet en viktig del av.

Heimevernet har mulighet til å forsvare et mye større areal med bruk av bakkestyrker enn noen annen norsk forsvarsgren. Dette er viktig både som en preventiv effekt mot fremtidig fiendtlig aktivitet, og at Heimevernet i fredstid også kan hjelpe til ved naturkatastrofer og lignende kriser, sier han.

Varhaug har gjennom hele livet vært glad i friluftsliv, og benytter seg av naturen og friheten i Norge så ofte han kan. Enten i form av surfing, ski, golf eller aktiviteter ute med barna.

– Det å kunne gjøre disse tingene uten å måtte spørre noen om lov, eller ha mer enn familiære begrensninger å tenke på, er fantastisk. HV er et viktig ledd i det norske forsvarsverk, og er derfor nødvendig for at vi nordmenn skal få denne suvereniteten vi opplever daglig. Dette må vi for enhver pris bevare og vi må være nøye med alle de komplekse og strategiske vurderingene i Norge fremover slik at vi er motstandsdyktige om noe skulle skje, avslutter han.

Publisert 2. april 2013 14:33..