Vår nye sjef

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Tor Rune Raabye til vår nye generalinspektør (GIHV). Vi gratulerer og ønsker han velkommen.
Raabye kommer fra stillingen som nestkommanderende i operasjonsavdelingen i Forsvarstaben og har tidligere hatt ledende stillinger på alle nivåer i Hæren. Han har blant annet vært sjef for Hans Majestet kongens Garden fra 2002-2004 og var i 2005 kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan.

- Jeg er glad for at brigader Rune Raabye i dag er utnevnt til generalmajor og til tjeneste som generalinspektør for Heimevernet. Raabye er en meget dyktig offiser, og med hans erfaringer fra Hæren og en solid operativ tjeneste er jeg trygg på at Raabye vil videreføre utviklingen av Heimevernet i forhold til de militære oppdrag og de viktige samfunnsoppgaver Heimevernet er gitt, uttaler forsvarssjef Harald Sunde.

Omfattende portefølje

Generalinspektøren for Heimevernet har et omfattende ansvar. Totalt 45 000 soldater er organisert under Heimevernet som har flere viktige samfunnsoppdrag.
 
- Jeg takker for den tilliten jeg har fått ved å bli utnevnt til GIHV. Jeg er stolt og ser nå frem til å sette meg mer detaljert inn i HVs organisasjon og aktiviteter. Det jeg gleder meg mest til er å møte HV-personellet på øvelse og trening. Det er der nøkkelen til HVs evne til å løse sitt oppdrag ligger, sier Raabye i en kommentar.

Bred erfaring

Tor Rune Raabye startet sin militære karriere i infanteriet i 1978, og ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1984. Han har deretter innehatt ledende stillinger på alle nivåer i Hæren, og har også høyere militær utdanning fra både inn- og utland. I 2007 ble han utnevnt til Brigader og har etter den tid vært tilknyttet Forsvarsstaben.

Raabye er født i Andenes i Nordland i 1957, og bor nå i Bærum med kona Ann-Kristin og fem hunder. Han overtar stillingen som Generalinspektør i Heimevernet etter Kristin Lund fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Stolte tradisjoner

- Heimevernet bygger på stolte tradisjoner og er en av bærebjelkene for vår militære og samfunnsmessige beredskap. Heimevernet har vært gjennom en tøff og viktig omstilling for å sikre mest mulig effekt ut av de ressursene som samfunnet stiller til rådighet. Brigader Raabye har alle forutsetninger for å kunne ivareta både Heimevernets stolte tradisjoner og samfunnets krav og forventninger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Publisert 18. desember 2014 19:48..