Verdifulle veteraner

Veteraner i Heimevernet er helt klart en ressurs for oss, forklarer oberstløytnant Vigdis Osbak, seksjonssjef for personell og organisasjon i Heimevernsstaben.
​​​​​​– Den kompetansen veteraner tilegner seg når de er ute i internasjonale oppdrag, er svært nyttig for Heimevernet, da veteranene har mer erfaring og kompetanse enn hva en soldat med kun førstegangstjeneste har, legger hun til.
 

HV SOM REKRUTTERINGSBASE

Heimevernet kan også fungere som en slags rekrutteringsbase. Soldatene holder seg oppdatert på militære ferdigheter, før de senere søker seg ut til internasjonale oppdrag. De har da også tilegnet seg nyttig sivil kompetanse.

«8–14 prosent av personell som har tjenestegjort i Afghanistan har en direkte tilknytning til Heimevernet.»

– Vigdis Osbak, s
eksjonssjef for personell og organisasjon i Heimevernsstaben

– Heimevernet fungerer ofte som den første møteplass​en med Forsvaret etter utenlandstjenesten, poengterer Osbak.
 

En viktig arena for veteraner

Det å komme tilbake til et miljø som kjenner ditt «språk» og forstår dine opplevelser er godt for mange. Er det en ubehagelig erfaring man har behov for å snakke om, er det antakelig enklere å dele dette med militært personell da de lettere kan sette seg inn i veteranens situasjon. I tillegg har man en fot innenfor Forsvaret, informasjon om tilbud for veteraner blir lettere tilgjengelig.
 
Altså kan Heimevernet være en svært viktig arena for veteraner, avslutter Osbak.
Publisert 18. desember 2014 19:52.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.