Vi har snakket med tre HV-veteraner

I anledning veterandagen 8. mai har vi snakket med tre veteraner i Heimevernet om deres tjeneste i internasjonale operasjoner. Les mer om hva som motiverte de og hva de tenker om tjenesten.

Bosted: Bodø
Jobb: Jurist
Tilknytning: HV-14, Innsatsstyrke Heron
 
Hvorfor ville du dra ut i intops?
Jeg ønsket å bidra og være en liten del av en større operasjon som jobbet for blant annet sikkerhet, trygghet og utvikling. At jeg var en voksen kvinne fra Heimevernet som fikk muligheten til å tiltre en operativ stilling, var også en stor del av min motivasjon. Jeg reiste derfor til Afghanistan, og var der seks og en halv måned i 2012.
 
Hva har tiden ute tilført deg som person?
Jeg føler meg mer sikker på hvem jeg er, hvilke holdninger jeg har og hva jeg egentlig står for. Jeg har endret syn på hvordan jeg ser på andre mennesker, spesielt i det norske samfunnet. Jeg mener at mange nordmenn fokuserer på feil ting; materielle goder, det å bli sett, det å være «vellykket» og annen overfladiskhet. Folk burde etter mitt syn fokusere mer på hva de kan gjøre for andre, være en ressurs som menneske og reflektere mer over hva som egentlig er viktig i livet.
 
Hva betyr veterandagen for deg?
Det betyr mye. Veteraner får for lite annerkjennelse og respekt av samfunnet. Veterandagen kan kanskje bidra til å endre noe av dette. Veteranene vil uansett kunne treffe på likesinnede denne dagen.
 
Noe du ønsker å legge til / mener er viktig å få frem?
At det viktige ved rekruttering av soldater og personell til Forsvaret er personlige egenskaper, motivasjon, holdninger, ferdigheter, kompetanse og hva du faktisk kan bidra med. Kvinner og andre grupper i mindretall bør ikke bli rekruttert inn bare fordi de representerer et mindretall. Den enkelte må faktisk være i stand til å gjennomføre det som kreves på lik linje med andre.

Navn: Halvard Lyngra (31)
Bosted: Bryne
Jobb: Anleggsarbeider
Tilknytning: HV-08, områdestruktur
 
Hva motiverte deg til å dra ut i intops?
- Det var en god sak, samtidig som jeg kunne tjene gode penger. Jeg var ute i seks måneder i Afghanistan, dette var i 2005-2006. Jeg var vognfører i en bombekaster tropp.
 
Hva har tiden din i Afghanistan tilført deg?
Jeg har fått et større perspektiv på ting. Tiden i Afghanistan viste meg hvor bra vi har det i Norge. Jeg er mindre materialistisk enn det jeg var før jeg dro. Samtidig har tjenesten hatt en overføringsverdi til jobben, da spesielt i forhold til lederegenskaper.
 
Hva vil du huske best?
Kameratskapet mellom soldatene. Jeg opplevde også at bilen bak kjørte på en personellmine. Det er noe som har brent seg fast. Heldigvis ble ingen skadet, bilen som kjørte på minen var pansret. Jeg fikk øynene opp for hvor sårbare vi er.
 
Hva betyr veterandagen for deg?
Det er viktig at nasjonen viser støtte til de som har vært ute på internasjonale operasjoner. Jeg føler selv at jeg ikke har bidratt noe særlig, det jeg har gjort er bare en dråpe i havet i forhold til det mange andre har ofret. Særlig er det viktig at veteraner får hjelpen de trenger når de returnerer til Norge. Personlig føler jeg at jeg ble ivaretatt, men jeg vet om veteraner som er mindre fornøyd med hvordan støtte de har fått i etterkant av internasjonale oppdrag.
 
 

Veteran: Per Ivar Strømsmoen (46) fra Rendalen (presse og informasjonsoffiser i HV-05)Veteran: Per Ivar Strømsmoen (46) fra Rendalen (presse og informasjonsoffiser i HV-05)
Navn: Per Ivar Strømsmoen (46)
Bosted: Rendalen
Jobb: Kultursjef i Rendalen kommune
Tilknytning: Presse- og Informasjonsoffiser i HV-05
 
Hvorfor ville du dra ut i intops?
Ønske om å bidra med min hjelp der det er behov for den, kombinert med litt
eventyrlyst og at jeg trives med Forsvaret som arbeidsgiver og arbeidsplass. Jeg har vært ute i Libanon, Makedonia og Afghanistan.
 
Hva har tiden din ute, tilført deg som person?
Jeg mener det har tilført meg mye. Evnen til å se ting i større perspektiv,
forståelse og kunnskap om andre steder enn Norge. Det har tilført meg selvsikkerhet
og selvforståelse på en helt annen måte enn om jeg ikke hadde fått prøvd meg i ulike og til dels krevende situasjoner.
 
Har erfaringene du tilegnet deg under intops hatt en overføringsverdi til noe annet i livet ditt?
Ja, utvilsomt. Har nå en lederstilling i offentlig sektor. Erfaringene fra
løsningsorientert samarbeid som intops gir mener jeg er gull verdt. Evne til
krisehåndtering og jobbing med vidt forskjellige mennesketyper skyldes også
«trening» gjennom intops.
 
Hva vil du huske best?
I områder man er i intops så er det enten krig eller så har det nylig vært det. All
nød og elendighet som krigshandlinger medfører har gjort inntrykk. Å se barn som
lider er vondt når man selv er blitt far til fire. Det er flere opplevelser man neppe kommer til å glemme raskt. Alt fra jordskjelv så kraftig at vegger sprakk og samtlige fliser raste av veggene til å bli påskutt. Har opplevd rakettangrep med nedslag i leir, og den grusomme følelsen av å miste en av våre egne i en situasjon man ikke kan gjøre noe med. Sterke inntrykk.
 
Hva betyr veterandagen for deg?
Den har ikke vært så viktig tidligere, men etter hvert som jeg er blitt eldre og
fått mer avstand til oppholdene så føler jeg den betyr mer og mer. Synes det er
viktig å markere en slik dag siden intops har vært en del av mange norske kvinner og menn sine liv i kortere eller lengre periode.
Publisert 9. mai 2014 23:27..