Vi hedrer veteranene våre

Blant Heimevernets mannskaper er det flere tusen veteraner. De har tjenestegjort i internasjonale operasjoner de siste årene. I morgen, 8. mai vil vi hedre deres innsats og vise vår takknemlighet. Velkommen til markering!
​​​Seksjonssjef for personell og organisasjon i heimevernsstaben oberstløytnant Vigdis Osbak mener veteraner er en stor ressurs for Heimevernet.
 
– Den kompetansen veteraner tilegner seg når de er ute i internasjonale oppdrag, er svært nyttig for Heimevernet, da veteranene har mer erfaring og kompetanse enn hva en soldat med kun førstegangstjeneste har, sier Osbak som selv er veteran.​
 

I ytterste konsekvens vil deltakelse i tjeneste ute kunne innebære å ta liv eller selv å miste livet. — Stortingsmelding nr. 34 2008-2009 Forsvarsdepartementet
 
Veteraner fra internasjonale operasjoner er på mange måter ryggraden i det norske Forsvaret, inkludert Heimevernet. Norge har en lang tradisjon med å sende soldater til fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner i utlandet. For mange er det kanskje ukjent at over 100 000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.


«Jeg vil gi honnør til våre mange veteraner, som med betydelig risiko og belastning har stilt opp både her hjemme og i operasjoner i utlandet.»
— JENS STOLTENBERG, NYTTÅRSTALEN, 2009​


Osbak forklarer at Heimevernet fungerer som en rekrutteringsbase. Soldatene holder seg oppdatert på militære ferdigheter, før de senere søker seg ut til internasjonale oppdrag. 8-14 prosent av personell som har tjenestegjor i Afghanistan har en direkte tilknytning til Heimevernet.

 

Osbak mener Hv kan være en viktig veteranArena 

– Heimevernet fungerer ofte som den første møteplassen med Forsvaret etter utenlandstjenesten. Det å komme tilbake til et miljø som kjenner ditt «​​språk» og forstår dine opplevelser er godt for mange. Er det en ubehagelig erfaring man har behov for å snakke om, er det antakelig enklere å dele dette med militært personell da de lettere kan sette seg inn i veteranens situasjon, avslutter Osbak. ​


«Rundt fem til ti prosent av alle som har vært ute har et ekstra behov for å bli ivaretatt. De som trenger hjelp, trenger ofte mye hjelp.»
— JOHN PETTER BACHKE,
SJEF FOR BÆREIA VETERANSENTER.​

 

HEIMEVERNET MARKERER DAGEN
Vi gjennomfører egne lokale markeringer over hele Norge i forbindelse med veterandagen. Generalinspektøren og HV-02 deltar på hoved markeringen i Oslo. I tillegg står Heimevernet for salutteringen på rekke saluttpliktige steder.


 

HEIMEVERNETS SALUTTMANNSKAPER
SKYTER SALUTT FØLGENDE STEDER: 

– Akershus festning HV-02
– Fredrikstad festning HV-01
– Fredriksten festning HV-01
– Fredriksvern orlogsstasjon HV-01
– Karljohansvern orlogsstasjon HV-01
– Oscarsborg festning HV-02
– Kongsvinger festning HV-05
– Odderøya fort HV-08
– Ulsnes orlogsstasjon HV-08
– Kristiansten festning HV-12


Bilde fra Afghanistan; alle soldatene på bilde er fra Innsatsstyrke Derby, HV-02
Publisert 8. mai 2014 10:40.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.