Viktig HV-bidrag

Gjennom mange år har Norge bidratt med soldater i Afghanistan. Et stort antall av disse har vært kvinner og menn fra Heimevernet.

I høst avsluttes den norske militære innsatsen i Faryab provins. De afghanske sikkerhetsstyrkene og styresmaktene tar over ansvaret for sikkerheten.

Gjennom de siste seks årene har norske soldater og offiserer arbeidet målrettet med å bygge opp den afghanske hæren i Faryab, gjennom opplæring, veiledning og samarbeid i operasjoner. Foto: Stian Lysberg Solum, Forsvaret Gjennom de siste seks årene har norske soldater og offiserer arbeidet målrettet med å bygge opp den afghanske hæren i Faryab, gjennom opplæring, veiledning og samarbeid i operasjoner. Foto: Stian Lysberg Solum, Forsvaret

HV som styrkebrønn

– Jeg ønsker å takke de mange soldatene fra Heimevernet som har bidratt opp gjennom årene, og til de som er der nede nå, og jobber hardt for at afghanerne kan ta over på best mulig måte, sier generalinspektøren for Heimevernet, Kristin lund.

Heimevernet har gjennom hele perioden fungert som en styrkebrønn i forhold til oppdraget i Afghanistan, og har bidratt med spesialister og enkeltsoldater til de fleste avdelingene der nede.

– I det siste har vi også mer aktivtrekruttert fra innsatsstyrkene. En tredjedel av de som er der nede i Force protection coy nå, kommer fra Heimevernet, poengterer generalmajor Kristin Lund.

Denne høsten markeres første milepæl i omgrupperingen av norske styrker i Afghanistan. Det å sette afghanerne i stand til å ivareta egen sikkerhet har vært kjernen i Norges militære innsats i Faryab.

HV-MOT: Et eget Military Observation Team (MOT) ble rekruttert fra Heimevernet. Men de fleste med bakgrunn fra HV gikk inn som spesialister og enkeltsoldater i Afghanistan.HV-MOT: Et eget Military Observation Team (MOT) ble rekruttert fra Heimevernet. Men de fleste med bakgrunn fra HV gikk inn som spesialister og enkeltsoldater i Afghanistan.

Erfaringer til HV

Oppdraget i Faryab har vært krevende. Det har kostet liv og helse, men ISAF har ved flere anledninger trukket frem måten Norge har løst oppdraget på som «best practice».

– Hele heimevernet har også merket seg at de nå har fått tilbake mange soldater med god erfaring, og ferske kunnskaper fra operasjonene i Afghanistan, sier generalmajor Lund.

– Jeg oppfordrer nå alle i HV til å ta godt i mot denne erfaringen.

Joakim Haugen er en av de som nå tjenestegjør i FP coy. Soldaten fra HV-12 sin innsatsstyrke Rype uttalte før han drog ut, at han håpet å bringe erfaringer tilbake. Han la i tillegg vekt på sin HV-bakgrunn. – De dagene jeg har tjenestegjort i Rype har vært en god plattform for å dyktiggjøre meg til et slikt oppdrag som dette.

Fortsatt norsk innsats

Den norske leiren i Meymaneh overtas nå av den afghanske hæren. – Vi forlater Faryab provins, men norske styrker forlater ikke Afghanistan, sier generalmajor Lund.

FOB: En av de norske Forward Operational Bases som nå er tatt over av afghanske sikkerhetsstyrker. Nå er det disse afghanske soldatene som skal sørge for sikkerheten.FOB: En av de norske Forward Operational Bases som nå er tatt over av afghanske sikkerhetsstyrker. Nå er det disse afghanske soldatene som skal sørge for sikkerheten.

Denne høsten skal Norge bidra med ”Hercules” taktisk transportfly med base i Mazar-e-Sharif. Vi skal opprettholde et styrkebidrag i Regional Command North, både i hovedkvarteret og i Partnering Advisory Team. De norske spesialstyrkene kommer til å fortsette mentoreringen av Crisis Response Unit i Kabul.

– Det norske bidraget i Afghanistan endres, men vi blir sammen med våre allierte til ISAF-operasjonen avsluttes, poengterer generalmajor Kristin Lund.  Norske kvinner og menn, også fra HV, skal fortsatt gjøre en innsats for Afghanistans fremtid.

Publisert 18. desember 2014 19:40..