Vil du delta på veterankonferansen 2014?

Nasjonal veterankonferanse 2014 (NVK 2014) arrangeres i Tromsø i perioden 21. - 23. oktober.
​Konferansen ble første gang arrangert av Sjøforsvaret i Bergen i 2013. Årets konferanse arrangeres i Tromsø av Hæren og i 2015 skal konferansen arrangeres i Trondheim av Luftforsvaret. Konferansen er også en møteplass for etater og organisasjoner som jobber opp mot våre veteraner. 

Vil du delta?

Heimevernet har ni plasser på arrangementet. Vi oppfordrer våre veteraner til å melde sin interresse snarest. HVST velger ut deltakere fra de påmeldte. Reisen og oppholdet vil bli dekket av Heimevernet. (Se påmeldingsinfo nederst i saken.)

Årets fokus

Årets konferanse vil rette fokus mot to hovedområder. Det første er kommunal og regional oppfølging av veteraner og deres familier. Det andre er betydningen veteranene har for Forsvarets kampkraft og evne til å løse kompliserte oppdrag. 

I tillegg vil regjeringens veteranpolitikk bli presentert, og Forsvarsdepartementet presenterer sitt perspektiv for fremtiden. Helt til slutt vil forsvarssjefen forestå utdeling av årets veteranpris.

Våre egne veteraner

Heimevernet har svært mange veteraner i rekkene, 3535 soldater har tjenestegjort under 4670 oppdrag/kontigenter i internasjonale operasjoner. Det vil si at 1 av 11 HV-soldater har erfaring fra internasjonale operasjoner. 

– Våre veteraner har en militærfaglig og erfaringsmessig tyngde og har tilført Heimevernet mye kompetanse, sier generalinspektør, Tor Rune Raabye. – De har personlige erfaringer fra konfliktløsning og lagarbeid, og ikke minst har de viktige soldatferdigheter. 

– Jeg ønsker å anerkjenne veteranenes kunnskap og erfaring, og vil også ha flere veteraner inn i Heimevernet for å gi oss et bedre forsvar. Det er lenge siden vi hadde så mange soldater med skarp operativ erfaring. Heimevernet ønsker å bruke disse erfaringene til det som fortsatt er vårt hovedoppdrag – å forsvare heimtrakten, poengterer generalinspektøren.

Prioritet 

Regjeringen ga i 2011 ut sin handlingsplan «I tjeneste for Norge». Planen var utarbeidet av seks departementer og har til sammen 126 tiltak som har til hensikt å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Planen ble gitt en virkningstid på to år, og gikk dermed ut ved årsslutt 2013. I august i år utga regjeringen sin «Oppfølgingsplan» til «I tjeneste for Norge». Denne planen er et samarbeid mellom sju departementer, og retter fokus mot andre sider av samfunnets ansvar for oppfølging av personell som har tjenestegjort for Norge utenlands. Samtidig videreføres tiltakene fra den første handlingsplanen.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er sjefer i Forsvaret, personell i Forsvaret som jobber med ivaretakelse av veteraner og deres familier, politisk og administrativ ledelse i utvalgte kommuner og ledere fra relevante regionale etater. 

Fra politisk nivå er forsvarsministeren, kommunalministeren, helseministeren, ordførere, fylkesmenn, fylkesordførere og i tillegg er ledere ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ledere ved Norsk arbeids- og velferdsetat (NAV), diverse tjenestemanns-, veteran- og interesseorganisasjoner invitert til å delta på konferansen. 

Fra militær side vil vår øverste ledelse og alle nøkkelpersoner som jobber med ivaretakelse av veteraner og veteranfamilier delta. 

Administrativt

Konferansen er lagt til det nye konferansehotellet Clarion Hotel The Edge i Tromsø sentrum. Påmeldingene sendes til epostadresse: desken@hvnett.no​
Skriv navn, kontaktinfo, avdeling, kontingent(er) i internasjonale operasjoner. Frist: fredag 26. september kl. 1200.​

Vi håper mange av våre veteraner melder sin interesse og ønsker å delta på noen inspirerende dager rundt et viktig tema for Forsvaret.

Publisert 3. oktober 2014 12:32..