Vil ikke savne AG3en

VÅPEN: I løpet av året skal 6600 soldater over hele landet bytte våpen. Innfasingen av HK416 i områdestrukturen i Heimevernet er som kjent godt i gang.
​Mandag 8. september sto soldatene i utrykningsområdet Os HV-område i Bergenhus heimevernsdistrikt 09 for tur under årlig trening på Ulven leir. Etter sitt første møte med HK416 var det mange fornøyde soldater. 

Forhold til sitt våpen

- AG3 er et våpen med lang og tro tjeneste i Forsvaret, og mange av dem som har tjenestegjort lenge har et spesielt forhold til våpenet sitt, men det er klart at overgangen til HK416 betyr et stort fremskritt for oss, sier områdesjefen i Os, kapteinløytnant Lars Torpe.

Lettere å skyte med

Han fremhever spesielt HK416 som et lettere håndterbart og mer presist våpen.
- Så godt som alle som skifter opplever forbedrete resultater på skytebanen med HK416 i forhold til AG3. Vi hadde soldater her som skjøt sin første serie og som kun behøvde én enkelt klistrelapp på skiva, forteller områdesjefen.


Motiverende

Torpe mener også at det nye våpenet er med på å øke motivasjonen til soldatene.
- Nytt og mer moderne utstyr betyr mye. Vi er heldige som er første område i HV-09 som får HK416, sier Torpe.

I løpet av året kommer også soldatene i Voss HV-område i Bergenhus heimevernsdistrikt 09 til å stifte bekjentskap med HK416.

- Innfasingen av HK416 i hele områdestrukturen er en prosess som kommer til å ta tid, men jeg er glad for at vi nå er i gang. Vi fortsetter utskiftingen også neste år, men å gi en eksakt tidsangivelse for når alle våre områder er oppsatt med HK416 er vanskelig å gi, da dette avhenger av mange faktorer, sier distriktssjef i HV-09, oberstløytnant Ingvar Seland.


Publisert 17. september 2014 17:30..