Vintertrening med Derby

HENGSVANN: Innsatsstyrke Derby har vært på vintertrening i Hengsvann skyte- og øvingsfelt ved Kongsberg og i løpet av en utvidet helg fikk spesialisttroppene i Derby utdannelse og trening i grunnleggende vintertjeneste.
Innkvartering var i telt - og snø, is og kulde stod i fokus gjennom hele langhelgen. Forflytning i skogen skjedde på truger og ski og de enkelte øvingsmomentene kom jevnt gjennom dagene. Alle fikk øve seg på kameratredning (les: søk i snøskred), etablering av bivuakk, forflytning, skyting og isbading.
 

3 til 4 graders badevann

– Den verste var egentlig å gå og grue seg til å gå ut i råken, sier en av soldatene fra sanitetstroppen. Men, det var heldigvis ikke så kaldt som jeg trodde det skulle være! – Ved å ha forsøkt dette, vet vi hva det vil si å bli så kald og våt og er derfor forberedt den gangen det eventuelt skulle skje, sier en av de andre soldatene. Soldatene går sammen i makkerpar og passer på slik at vått tøy kommer fort av og at tørt tøy kommer fort på. Noen ganger må føtter varmes ekstra, gjerne på en varm mage, før tørre ullsokker kommer på.

På rekke og rad ble Derby sine soldater kjørt igjennom «råk» i helgen.På rekke og rad ble Derby sine soldater kjørt igjennom «råk» i helgen.
 

Bivuakktjeneste

Alle lagene er forlagt i telt som det gjelder å få satt opp på best mulig måte. – Vi knappet teltet før vi dro fra Lutvann og satt det opp på en egnet plass lørdag ettermiddag, sier en av soldatene.
 
Det krever erfaring og gode rutiner på å ha det godt i telt vinterstid. Major Øystein Mjelle, sjef I-styrke Derby, sier at denne type trening gir et godt grunnlag for å kunne føle seg tryggere i et vinterlandskap. – Er man ikke forberedt på vinterkrigføring, vil det kunne gå svært dårlig, sier han. Og fortsetter: – Konsekvensene blir så store og alvorlige på vinteren hvis ikke rutiner og utstyr fungerer.
 
– Det militære utstyret soldatene i innsatsstyrken har i dag er veldig bra, men det krever trening å bruke og å bli kjent med. – Det er viktig å øve og drille på de små tingene og det tar noen dager før rutinene er på plass, sier de og fortsetter: – Derfor blir det litt kort med fire dagers trening som nå og vi burde hatt mer vintertrening generelt. – Dette er jo musikk i mine ører, legger Mjelle til.

«Det er viktig for alle soldater å stadig trene på basisferdighet. Det tar jo ofte noen dager før rutinene er ordentlig på plass igjen»

 
 

Hund i innsatstjeneste

Hundetroppen er en naturlig og viktig del av innsatstyrken i Derby. I tillegg til at soldatene i hundetroppen skal kunne, og mestre, det samme som resten av soldatene, skal de også trene hundene.

Grunnutdannelsen for tjenestehundene i Derby, er nivå «Tjenestehund I». Denne godkjenningen består av lydighet, sporgang, overvær og lyd. Videre utdannelse kan bestå av spor på hardt underlag, skydd, IED og samvirke i urbant miljø.
 
Seksjonssjef Thomas forteller at det krever mye innsats fra både eier og hund for å få en god ekvipasje og at det trenes opp mot 80 dager i året. – Vi er en viktig støtteavdeling, ikke bare til HV, men på tvers av forsvarsgrenene, fortalte Thomas.

– Hundene er uvurderlige for eksempel i et søksoppdrag, legger sjefen til. – Da går ekvipasjen inn som en naturlig del av lagene til både jeger og innsatstroppene våres.
 
Major Mjelle oppsummerer vintertreningen med å si at soldatene gjør seg nyttige erfaringer hele tiden. Han legger avslutningsvis til; – Hundene er en uvurderlig ressurs for innsatsstyrken – og Forsvaret.

«Det er viktig å huske på at kompetanse er ferskvare og at det derfor er viktig med trening og øvelser»

- Major Øystein Mjelle, sjef i innsatstyrke Derby

Foto: Innsatsstyrke Derby, HV-02

Publisert 5. februar 2014 08:20..