Vokter ankomst i vest

BERGEN: HV-09 sørget i morgentimene fredag for at materiell og mannskaper fra Hæren trygt kunne ankomme Vestlandet.

Noe av det tunge materiellet og mannskaper fra Hæren, som den neste uken skal øve i Hordaland, ble i løpet av natten transportert med tog fram til Arna stasjon i Bergen. Sikring og vakthold av stasjonen var det mannskaper fra Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 som sto for.

Gode minner for en kavalerist
- Vi har vært på plass siden torsdag kveld, mens det kom to tog med henholdsvis materiell og soldater fra Hæren i løpet av natten og morgentimene fredag. Synet av alt dette materiellet vekket gode minner for en tidligere kavalerist, sier fenrik Håkon Nesbø, NK i tropp 2 i Os Heimevernsområde.
- I morgentimene var det jo også mye sivil trafikk her, med pendlere på vei inn til Bergen med tog, men alt har løst seg på en god måte, sier Nesbø. 
Menig Vidar Baardseth (i gul vest) og fenrik Baardseth fra Os utrykningsområde på perrongen på Arna stasjon.Menig Vidar Baardseth (i gul vest) og fenrik Baardseth fra Os utrykningsområde på perrongen på Arna stasjon.

Os Heimevernsområde (utrykningsområde) fortsetter sine oppdrag i forbindelse med å tilrettelegge for Hærens ankomst til Vestlandet gjennom helgen, med sikring av blant annet veistrekninger som skal brukes til forflytning av materiell og personell, havneanlegg som skal benyttes til ilandsetting av utstyr som ankommer med skip, samt personelloverføring til Bergen lufthavn Flesland. Sjøsiden av nevnte havneanlegg sikres av Sjøheimevernets innsatsstyrke Salamander med blant annet fartøyer og kystmeldepost (KYP).
Bergenhus heimevernsdistrikt 09 stiller med drøyt 400 mannskaper i forbindelse med øvelsen, fordelt på HV-09s distriktsstab, Os Heimevernsområde, innsatsstyrke Bjørn West og Sjøheimevernets innsatsstyrke Salamander.
Les mer om øvelse «VESTLAND» her

Publisert 18. desember 2014 19:40..