Evakkurs skadested 3Evakkurs skadested 3http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167310_160509_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6375Stjørdal Brann- og redningstjeneste demonstrerte hvordan de fikk løs fastklemte pasienter. Kurselevene fikk prøve seg som skadestedsledere og førstehjelpere i den samme casen. Foto: Rune Haarstad
Evakkurs skadested 2Evakkurs skadested 2http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167311_160509_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6376Stjørdal Brann- og redningstjeneste demonstrerte hvordan de fikk løs fastklemte pasienter. Kurselevene fikk prøve seg som skadestedsledere og førstehjelpere i den samme casen. Foto: Rune Haarstad
Evak kurs på Værnes, skadested 1Evak kurs på Værnes, skadested 1http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167312_160509_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6377Stjørdal Brann- og redningstjeneste demonstrerte hvordan de fikk løs fastklemte pasienter. Kurselevene fikk prøve seg som skadestedsledere og førstehjelpere i den samme casen. Foto: Rune Haarstad
Evakkurs på Værnes, brannslukkingEvakkurs på Værnes, brannslukkinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__S167293_160509_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6374Stjørdal Brann- og redningstjeneste lærte bort de de kunne om brannslukking av bilbranner. Foto: Rune Haarstad

Sivil kompetanse gir bedre sanitetstjeneste

VÆRNES: Sanitetsfolkene i HV er allerede som regel sykepleiere, leger eller ambulansepersonell i det sivile. Med en solid dose kurs innen det militære faget, som evakuering av sårede, og drift av en militær hjelpeplass får vi en sanitetstjeneste med det beste fra to verdener.

​​På Værnes gjennomføres det nå både evakueringskurs og helpeplasskurs. - På den måten synliggjør vi sammenhengen mellom de to fagområdene, forklarer major Jo Halgunset fra HVSKS. - Da kan vi jo evakuere «pasientene» rett inn på hjelpeplassen.

Høyt nivå

Evakueringskurset er for personell på ambulanse (utrykningslag) i sanitetstroppene. Hjelpeplasskurset er rett og slett for alt personell som inngår i lagsoppsettet til hjelpeplassene.

– Det unike med Heimevernet er jo at våre fagfolk innen sanitet også jobber med dette til daglig ute i det sivile. Sanitetstroppene i HV er fulle av leger, sykepleiere og ambulansepersonell, smiler kaptein Agnar Aune fra HV-12, som er med og arrangerer kursene. 

Samtlige kurselever har også sanitetskurs nivå tre fra før, som er det høyeste generelle sanitetsnivået i Forsvaret. Nivå en skal alle soldater ha. Så militære momenter innen sanitetsfaget og «Care under Fire» er også på plass.

Samkjøring gir bonus

Evakueringsurset skal gi elevene den nødvendige teoretiske og praktiske forutsetning til å utføre riktig, praktisk evakuering av pasienter. Med fokus på arbeid og samhandling på skadested. Overtagelse, stabilisering og evakuering av pasient, samt observasjon under evakuering. Elevene skal settes i stand til å «holde» en pasient fra skadested til første sanitetsinstallasjon.

Elevene på hjelpeplasskurs gis den nødvendige innsikten i hva det innebærer å jobbe som et team på en hjelpeplass. Samt hva det fordrer av observasjoner og pleie av pasienter. De skal opparbeide de grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen feltet som er nødvendig for å kunne ha godt samvirke på en hjelpeplass.

Under kursene på Værnes fikk i tillegg elevene en bonus i form av kunnskap om hverandres fagområder og sammenhengen mellom evakuering og hjelpeplass.​​
Publisert 12. mai 2016 22:40. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.