OBERSTLØYTNANT ROY HELGE OLSENOBERSTLØYTNANT ROY HELGE OLSENhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_4710_150923_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3865VIKTIGE BIDRAGSYTERE: – Takk til dere områdesjefer som bruker mye av deres tid til HVs beste. Dere er dyktige og viktige bidragsytere til at Heimevernet kan være ansett som en ressurs innenfor beredskapsfamilien, understreket Roy Helge. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet
Oberstløytnant Børge GamstOberstløytnant Børge Gamsthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_4897_150923_2600px-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3867INN- OG UTLAND: Oberstløytnant Børge Gamst (44) fra Nordreisa i Troms er krigsskoleutdannet i Hæren og har blant annet tjenestegjort i 2. bataljon (Brigade nord) og i Hans Majestet Kongens Garde samt i Kosovo og i Afghanistan. Han kommer fra stillingen som stabssjef ved Hærens krigsskole.
FYLKESMANN ANNE ENGER I ØSTFOLDFYLKESMANN ANNE ENGER I ØSTFOLDhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_4805_150923_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3868KULTURFORSTÅELSE: -Skal det sivil-militære samarbeidet fungere, er det viktig at aktørene kjenner hverandre og ikke minst respekterer hverandres roller. Det handler om kulturforståelse, og samarbeidet har fungert utmerket under din tid som sjef for HV-01, poengterte fylkesmann Anne Enger i sin takketale til Roy Helge Olsen. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet
Generalmajor Raabye innsetter Gamst som sjef HV-01Generalmajor Raabye innsetter Gamst som sjef HV-01http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_4747_150923_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3866OPPSTILLING: En flott sermoni i anledning sjefsskifte. Generalmajor Raabye har her akkurat innsatt ny sjef for HV-01, Oslofjord heimevernsdistrikt. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet

En kulturarbeider trådte av

Østfold fylke har et nært og godt samarbeid med HV-01. Sivilt-militært samarbeid handler blant annet om kulturforståelse!

​Fylkesmann Anne Enger i Østfold trakk blant annet frem begrepet kulturforståelse i sin takketale til oberstløytnant Roy Helge Olsen, som onsdag 23. september overlot stillingen som sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 – henholdsvis fylkene Østfold og Vestfold – til oberstløytnant Børge Gamst. ​

Respektere rollene

Som militært territorielt ansvarlig har distriktssjefen et særlig ansvar for å samarbeide med sivile beredskapsaktører under fellesnevneren samfunnssikkerhet.
Anne Enger mener det er viktig at aktørene kjenner hverandre og ikke minst respekterer hverandres roller, for at det sivil-militære samarbeidet skal fungere. 

– Dette har fungert utmerket under din tid som sjef for HV-01, poengterte hun overfor avtroppende sjef, som formelt ble avløst av generalinspektør Tor Rune Raabye i en hangar på Rygge, hvor HV-01 er lokalisert med sjef og distriktsstab.


God samtrening

Politimester Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt karakteriserte samarbeidet med HV-distriktet og ikke minst Roy Helge Olsen som både ukomplisert og godt, det snaue året oberstløytnanten har innehatt sjefsjobben. 

– Du har markedsført HV på en fortreffelig måte!

Politisjefen trakk også frem øvelse Oslofjord i juni, der «svart» og «grønt» gjennomførte flere fellesoperasjoner, noe som ifølge politimesteren ga god uttelling.


«Sivilt-militært samarbeid handler blant annet om kulturforståelse!»

FYLKESMANN ANNE ENGER I ØSTFOLD​


Spydspiss og skaft

Oslofjord HV-distrikt teller ca. 3 800 soldater organisert i den landmobile innsatsstyrken Polar Bear VI og 20 HV-områder.

Den avtroppende distriktssjefen hadde følgende å melde til områdesjefene: -Selv om det er innsatsstyrken som er spydspissen, er det områdestrukturen som er skaftet i organisasjonen som må fungere. HV-01 er heldig å være i besittelse av mange og meget dyktige områdesjefer. Det settes større og større krav til det å være områdesjef, men jeg er imponert over det engasjementet og den ærgjerrigheten blant dere for å gjøre en god jobb, understreket Roy Helge Olsen som om kort tid overtar en sjefsjobb for FN på Golan i Midtøsten. 


Taktikk og operasjoner

Oberstløytnant Børge Gamst er fra Nordreisa i Troms. 44-åringen har en variert tjenestebakgrunn fra infanteriet og har blant annet undervist i taktikk og operasjoner både ved befalsskole og krigsskole.

Hvilke forventninger har så den nye sjefen?
– Jeg tror det blir interessant, slitsomt og givende!


Store krav

Generalinspektør Tor Rune Raabye kan vanskelig se for seg andre sjefsroller på tilsvarende gradsnivå i Forsvaret som har en liknende kompleksitet.

– Å være distriktssjef er ikke en 9- til 4-jobb. Det er en jobb som krever tett samarbeid med sivile myndigheter, herunder fylkesmenn, politimestre, kommuner, sivilforsvar og en rekke andre etater og organisasjoner i den hensikt å planlegge for samt være i stand til å gjennomføre en helhetlig nasjonal krisehåndtering.


«Takk til begge fylkesmennene i Vestfold og Østfold for samarbeidet. Jeg har fra første dag følt meg velkommen i varmen, og deres genuine interesse for beredskap og samhandling imponerer.»

OBERSTLØYTNANT ROY HELGE OLSEN​

Publisert 27. september 2015 20:13. av Ola K. Christensen (PIO/HVST) og Joakim Furunes (foto). Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.