Innsatsstyrke Rype, HV-12Innsatsstyrke Rype, HV-12http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_0059 copy_150910_hires.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3790KOORDINERT: Soldat fra innsatstroppene venter på ildordre fra høyere. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet
Innsatsstyrke Rype, HV-12Innsatsstyrke Rype, HV-12http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_0068 copy_150910_hires.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3791PÅ FREMMARSJ: Rype demonstrerer ett av manøverkrigføringens prinsipper: Å holde et så høyt operasjonstempo i det å bekjempe motstanderen at han blir ute ute av stand til å foreta beslutninger. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet
Innsatsstyrke Rype, HV-12Innsatsstyrke Rype, HV-12http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_0082 copy_150910_hires.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3792ILDBASE: Prinsippene i angrepskrig er; finn, bind, manøvrer og slå. Her «slår» et av kanonlagene til innsatsstyrke Rype. Foto: Joakim Furunes, Heimevernet

Fra skytefelt til manøverfelt

Innsatsstyrke Rype var først ute med å teste ut HV-12s nye manøverfelt. Dermed er nå «ild og bevegelse» mulig for en stridsstyrke på 150 soldater i det som før var et skytefelt.

– Vi har lenge savnet et skyte- og øvingsfelt der vi kunne drive trening på å manøvrere et kompani i bevegelse ute i feltet kombinert med ildgivning, sier sjef for HV-12, Trøndelag heimevernsdistrikt, oberst Ebbe Deraas.


Manøverbokser og ildbokser

En slik kombinert trening på manøver og skyting har Heimevernet i Trøndelag ikke kunne gjort på fornuftig måte tidligere. Giskås har helt fra start bestått av skytebaner med faste standplasser for skyting med håndvåpen som gevær, maskingevær og rekylfri kanon. Det er også muligheter for ild fra bombekaster.

– Sammen med Forsvarsbygg har ledelsen i HV-12 gjennomgått Giskås-feltet, utviklet det i tråd med nye behov og laget nye skyteinstrukser. Nå er delt inn i manøverbokser der troppene kan bevege seg innenfor og målbokser der «ilden» kan leveres, forklarer prosjektoffiser kaptein Eldar Saur.


Bedre trening på «bekjempelse»

Dermed er nå ildgivning og bevegelse mulig for en stridsstyrke på 150 soldater i gangen. og HV kan få trent på det som også er et sentralt HV-oppdrag - bekjempelse av mindre fiendtlige avdelinger.

– I Giskås manøverfelt vil slike øvelser gi en kompanistridsstyrke gode muligheter til å få testet ledelse, ulike ildstillinger og drive manøvertrening, opplyser Deraas. Det finnes slike skytefelt både på Rena og i Nord-Norge. Manøverfeltet i Giskås er derfor ikke enestående, men det er det eneste feltet i sitt slag i Midt-Norge der Forsvaret har muligheten til å drive denne type trening. 

Rype i angrep

Under Øvelse Trøndelag gjennomførte innsatsstyrke Rype et oppdrag med skarp ammunisjon i Giskås manøverfelt - der flere tropper ble samkjørt inn mot det samme målet.

– Det å ha et manøverfelt der vi fysisk får testet hele bredden av kapasiteten vi rår over i HV i en offensiv operasjon, er uvurderlig. Det gir erfaringer for ledelse, for den enkelte soldat og for underavdelinger. Giskås gir oss nå en helt annen dimensjon for treningen vår, sier Deraas.​​
Publisert 20. september 2015 20:38. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.