Gode sjefer gir gode avdelinger

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) arrangerte for andre gang på lang tid et troppssjef 2-kurs for kommende troppssjefer.
​​Kaptein Bjørn Hugo Solvang var veileder og beskriver det som et intensivt, men lærerikt kurs. – Elevene skal utdannes til nestkommanderende ved tropp, sier Solvang og forklarer at det elevene lærer i stor grad handler om å lede og ta avgjørelser. 

– Kurset starter med refleksjons- og gruppearbeid der elevene kan bli kjent og gi hverandre tilbakemelding på det de gjør. Deretter har de undervisningslære før elevene øver seg på oppgaver med innhold av plan- og beslutningsprosesser, samt taktikk og objektsikring, opplyser Solvang.

Positiv utvikling​

Kapteinen forteller at det opprinnelig var 16 kursplasser, men grunnet sykdom var det kun 11 elever som deltok på kurset denne gangen. – De 11 elevene ble delt inn i to lag med en mentor som ga en tilbakemelding på hvordan elevene løste de gitte oppgavene.
Solvang forklarer videre at deltakerne utvikler seg utrolig mye samt lærer nye ting om seg selv og hvordan de vil være som person i løpet av kurstiden. 


TØUT​

– Under taktisk øvelse uten tropp (TØUT) får elevene et oppdrag der de skal ut og lage et planverk som skal presenteres, forklarer kapteinen. Det innebærer at elevene gjennomfører en forflytning gjennom et område, hvor de underveis diskuterer ulike strategier som må tas i bruk under eventuelle uventede eller uønskede situasjoner.    

Som avslutningen på en hektisk uke har et av lagene på kurset mottatt en FRAGO (del-ordre) og skal denne tirsdags morgenen gjennomføre en rekognosering langs en veiakse. Planen er at det senere samme dag skal transporteres noe sensitivt materiell langs samme vei. Derfor må bruer, kryss og andre utfordringer kontrolleres før transporten kan iverksettes.

Tanke som «fienden»​

Sersjant Yngve Hansen er for anledningen lagfører og har samlet sine mannskaper rundt kartet på panseret av feltvognen. Her gjøres den foreløpige rekognoseringen før ruta blir fysisk kontrollert. Flere steder underveis stanser kjøretøyet, og mannskapene går ut for å kontrollere bruer og andre plasser hvor «fienden» kan tenke seg å lage problemer for transporten. – Man må prøve å sette seg inn i tankene til en motstander, sier Hansen.

– Dette har vært et veldig bra kurs, fortsetter han. De har klart å komprimere mye inn i denne uka. Jeg vil også berømme veilederne våre, som har vært utrolig flinke, avslutter sersjanten.

Middels godt tren​​te soldater med godt trente sjefer gir gode avdelinger. Middels godt trente sjefer med godt trente soldater gir dårlige avdelinger. Derfor prioriterer jeg kursing av sjefer!
— Generalmajor Tor Rune Raabye
Publisert 27. februar 2015 10:10. av Synne Nilsson. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.