Markerte at Garnisonen i Porsanger er 70 årMarkerte at Garnisonen i Porsanger er 70 århttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV17_70markering_Parade 4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3485Middag, omvisning, diskusjoner, historikk og ikke minst mimring stod på agendaen da sjef i Finnmark HV-distrikt 17 inviterte til markering av at GP er 70 år. Foto: Christian Kongstad, HV-17
Markerte at Garnisonen i Porsanger er 70 årMarkerte at Garnisonen i Porsanger er 70 århttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV17_70markering_Parade 1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3482Middag, omvisning, diskusjoner, historikk og ikke minst mimring stod på agendaen da sjef i Finnmark HV-distrikt 17 inviterte til markering av at GP er 70 år. Foto: Christian Kongstad, HV-17
Markerte at Garnisonen i Porsanger er 70 årMarkerte at Garnisonen i Porsanger er 70 århttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV17_70markering_Parade 2.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3483Middag, omvisning, diskusjoner, historikk og ikke minst mimring stod på agendaen da sjef i Finnmark HV-distrikt 17 inviterte til markering av at GP er 70 år. Foto: Christian Kongstad, HV-17
Markerte at Garnisonen i Porsanger er 70 årMarkerte at Garnisonen i Porsanger er 70 århttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV17_70markering_Parade 5.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3486Middag, omvisning, diskusjoner, historikk og ikke minst mimring stod på agendaen da sjef i Finnmark HV-distrikt 17 inviterte til markering av at GP er 70 år. Foto: Christian Kongstad, HV-17

Markerte at Garnisonen i Porsanger er 70 år

Middag, omvisning, diskusjoner, historikk og ikke minst mimring stod på agendaen da sjef i Finnmark HV-distrikt 17 inviterte til markering av at GP er 70 år.

​​​​​​​​​​​​​​​Porsangmoen ble grunnlagt av oberst A. D. Dahl 1. august i 1945 (se også faktaboks). Siden den gang har tusenvis av soldater og befal tjenestegjort i leiren med omegn. I en del av landet der varierende terreng og et tidvis ekstremt klima har bydd på faglige, så vel som personlige utfordringer. 

Eller som dagens plasskommandant og sjef i HV-17, Ståle Grytli, så fint sier det:

– Har du først tjenestegjort på GP, er det fort å bli fascinert og betatt av dette naturskjønne stedet. I et flerkulturelt miljø, på grensen mellom kyst og vidde, finner vi klimatiske forhold som gir fantastiske rammer for en solid utdanning. Og skal vi tro tilbakemeldingene fra våre allierte som trener her – et militært treningsmiljø i verdensklasse!

– Dette er militær kulturhistorie i en historisk militær garnison. Jeg mener det er viktig at vi sørger for å bevare en identitet for garnisonen og Forsvaret i Finnmark. Alternativet er at vi risikerer å bli historieløse. Da er det en selvfølge at vi gjennomfører markeringer som denne, sier Grytli.

Cirka 130 gjester, deriblant fire tidligere GP-sjefer, var med på festmiddagen under evenementet, som strakk seg over to og en halv dag. 

Fakta 

• Etter at sovjetiske styrker presset tyskerne ut av Øst-Finnmark i 44 og tyskerne brente Finnmark før de trakk seg helt ut, etablerte daværende sjef for Distriktskommando Finnmark, Oberst Arne D Dahl etablerte seg på Porsangmoen 1.august 1945

• Tilgangen på infrastruktur var svært preget av nedbrenningen og den første perioden ble også en pionerperiode fra 1945-1955 hvor Infanteriets øvingsavdeling ble etablert. 

• Først i 1965 kom navnet Garnisonen i Porsanger

• Etter den sovjetiske innmarsjen i Tsjekkoslovakia i 1968, var det mange land som opplevde sterk uro for egen sikkerhet. I Finnmark førte dette til en sterk oppbygning av garnisonen i perioden 72-74. GP-bataljonen fikk tilført både stridsvogner, artilleri og luftvern og fremstod som en minibrigade. Fra da og til litt ut på 90-tallet hadde GP sin storhetstid med over 1000 soldater, befal og sivilt ansatte

• Etter den kalde krigens slutt ble GP gradvis bygget ned. Fokuset endret seg fra invasjonsforsvaret til innsatsforsvaret, og Nato-operasjoner i utlandet fikk større betydning 

• Den siste hæravdelingen forlot GP i 2010 og garnisonen ledes for tiden av sjef HV-17 som territorielt ansvarlig for Finnmark på vegne av sjef FOH

• I dag er det i hovedsak to ting som reaktualiserer GP 
- Skytefeltets fantastiske muligheter som tiltrekker seg både nasjonale og allierte styrker
- Den sikkerhetspolitiske utviklingen og den pågående diskusjonen om behovet for økt tilstedeværelse av regulær militærmakt i Finnmark​
Publisert 19. august 2015 18:19. av Rolf K. Ytterstad, presse og informasjonsoffiser for Nord-Norge. Foto: HV-17. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.