hv_1101_heimevernettreravnorhv_1101_heimevernettreravnorhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1111/media/PubImages/20200504MSP_9920.jpg

Heimevernet trer av på Norges største grenseovergang

Mandag formiddag takket politiet Heimevernet for det viktige samarbeidet under grenseoppdraget. Nå er det ikke lenger behov for heimevernssoldater ved grenseovergangen på Svinesund.

– Uten dere hadde vi ikke lykkes, forteller politimester Ida Melbo Øystese under talen som ble holdt for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 på Svinesund tollstasjon. Heimevernet har bistått politiet med rundt 250 soldater på grensekontroll.

De var samlet ved Norges største grenseovergang for å bli takket for innsatsen til grenseoppdraget på Svinesund og Oslo Lufthavn. For syv uker siden startet den strengeste grensekontrollen vi noen gang har hatt i fredstid.

Nye ressurser

Oppdraget avsluttes for HV-01 og HV-02 fordi det er ikke er behov for bistand lenger.
– Grensekontrollen er hovedsakelig politiet sitt ansvar, og det er derfor naturlig å avslutte bistanden vi til nå har fått fra Heimevernet, sier Øystese.
 
Heimevernet har hjulpet politiet med mer tid til å rekruttere nye ansatte til å ivareta kontrollen på grenseovergangene. De aller fleste har allerede begynt.
 
– Vi anser oss ikke med å være ferdig med oppdraget, heller at vi gjør oss klare til nye oppdrag i fremtiden, forteller distriktssjef for HV-01, kommandørkaptein Marit Strengen. Samtidig håper Strengen at politiet ser på HV-soldater som en relevant ressurs og dermed kan brukes igjen.
 
– Terskelen er kanskje litt lavere nå fordi vi kjenner innsatsledere overalt, og de har nå kjennskap til hva Heimevernet kan bidra med. Det å få lov til å stå sammen med politiet i så lang tid, det tror jeg vi kommer til å god effekt av i lang tid fremover, smiler Strengen. 

 

 

hv_1101_heimevernettreravnorhv_1101_heimevernettreravnorhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1113/media/PubImages/20200504MSP_9613.jpgUnik situasjon

Både Øst politidistrikt, sammen med Heimevernet, kommer godt ut av samarbeidet med at de har lært mye om hvordan de skal håndtere lignende situasjoner i fremtiden.
 
– Jeg har aldri vært med på et slikt samarbeid tidligere og det er unikt. Samtidig gir det oss også muligheter til å bli bedre kjent og det er veldig godt for samholdet, sier stabssjef i Øst politidistrikt, Jan Eivind Myklatun.
 
Under talen forteller politimester Øystese at oppdraget har vært annerledes enn det Heimevernet er trent for, sett fra politiets ståsted har de løst oppdraget på en glimrende måte. Det gjør at tillit bygges.
– Jeg har gjennom disse ukene blitt bedre kjent med Heimevernet som organisasjon og som en utrolig viktig samfunnskritisk ressurs. Som politimester er jeg stolt av den samhandlingen, og sammen har vi klart å løse dette oppdraget til det beste for landet, sier Øystese.
 
– Vi, det norske samfunn, er heldige som har så mange flinke og robuste folk som står igjen når landet vårt er i krise. Så igjen, tusen takk for god og helt nødvendig bistand i oppdraget for å sikre god kontroll ved grensene våre, avslutter politimester Øystese stolt.
 
Selv om grenseoppdraget til Oslofjords heimevernsdistrikt 01 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 er avsluttet, fortsetter bistanden til grensekontroll inntil videre i Innlandet, Trøndelag og Finnmark.

 

 

hv_1101_heimevernettreravnorhv_1101_heimevernettreravnorhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1112/media/PubImages/20200504MSP_9673.jpg


Publisert 5. mai 2020 14:51. av Helene Sofie Thorkildsen. Sist oppdatert 5. mai 2020 17:20.