Kraftig økning i helsekapasiteten i Finnmark

Helsekapasiteten i Finnmark har disse dager økt betraktelig i forbindelse med den store vinterøvelsen Joint Viking. Sjelden har helsekapasiteten vært bedre.
Til stede under øvelse Joint Viking er blant annet ett feltsykehus, 20 leger fordelt på Heimevernet, Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Det er også et kirurgisk team på plass som tilhører Hæren.

Fylket er forsterket med 35 ambulanser, inklusiv pansrede hjelpeplasser på M113 vogner. Det ligger tre fartøyer ved kysten bemannet med leger og sykepleiere. På Banak står ett Bell 412 helikopter i beredskap med lege og medic.

I tillegg er det et såkalt hospital-liasonlag på Hammerfest sykehus. Deres oppgave er å ivareta eventuelle militære pasienter, gi dem støtte, bistå pårørende med mer.

Trår til

​Det sivile helsesystemet kan også motta god hjelp fra de operative sanitetstroppene i Heimevernet. En sanitetstropp i Heimevernet (HV) er en avdeling som skal ivareta sikkerheten og tryggheten for resten av strukturen sin. Alle avdelingene må ha en sanitetstropp med leger, sykepleiere og en hjelpeplass for å kunne ta imot pasienter for behandling og stabilisering. De må også kunne evakuere pasientene, både til og fra hjelpeplassen. 

Sanitetsoffiser Geir Ove Malvik fra Heimevernets skole –og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås har under øvelsen i Vest-Finnmark ansvar for sanitetstjenesten, han er også ansvarlig for både på utdanning og materiellprosjekter i Heimevernet.

Malvik kan fortelle at sanitetstroppene også støtter det sivile samfunnet dersom de trenger det. 

– For eksempel henter vi folk hvis det er for dårlige veier. Vi har kjøretøy som faktisk kan ta seg frem i terrenget. Beltevogner her i HV-17 er dedikert for evakuering, så da kan vi dra utenfor allfarvei og hjelpe folk ut, forklarer sanitetsoffiseren.

Til daglig er han autorisert ambulansefagarbeider, men har tidligere gått krigsskolen og jobbet seg gjennom alt innen sanitet i Forsvaret. 

– Under øvelsen sitter jeg i en nyopprettet stilling som sanitetsoffiser i sanitetscellen i HV-17 distriktsstaben. 

​Godt samarbeid

Under øvelse Joint Viking har sanitetstroppene i HV-17 et tett samarbeid med sanitetsbataljonen i brigaden, som har etablert det Malvik kaller en PEC-funksjon (Patient Evacuation Coordination Center).

– Det er en militær AMK (akkuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Vi har også et tett samarbeid med den sivile AMK-sentralen, forklarer han.

– Vi kan utveksle, så hvis brigaden får melding om en skarp situasjon, så er de i dialog med oss og spør om vi også har fått melding om det. Eller vice versa. Vi ringer også brigaden dersom vi har fått en melding i PEC-en. 

Sivile helsefagarbeidere

​Malvik forteller at sanitetstroppenes oppdrag er i første omgang å stå på beredskap til å kunne rykke ut dersom det står om liv og helse, men at de også kan få støtteoppdrag dersom for eksempel en innsatstropp skal inn og gjennomføre et oppdrag.

– Noen ganger ønsker innsatstroppene å ha med seg en sanitetstropp for trygghetens skyld - det er jo vi som skal trå til dersom noen blir skadet.

Ifølge Malvik er sanitetstroppen meget gode når det kommer til å behandle personer som er skikkelig skadet.

– Flesteparten av troppen jobber med pasienter daglig i det sivile helsevesen. De går på jobb i hvitt eller rødt, så går de hjem og skifter til grønn uniform, og gjør akkurat den samme jobben her. 

Det finnes også de som ikke jobber i helsevesenet til vanlig, men er motivert til å gjøre en god jobb, og dermed utdanner seg gjennom kursing i Heimevernet. 

– Utdanningen vår er bygd på det samme konseptet som i det sivile. Ta for eksempel ambulansesiden. Vi har akkurat de samme fagene som ambulansefaglinjen på videregående, så kursrekken vår er bygd opp etter fagplanen deres, kan Malvik fortelle.

Ivaretar sikkerheten

​Sanitetstroppene består for det meste av sykepleiere, ambulansefagarbeidere og doktorer, men også av den «vanlige mannen i gata» som har tatt kursrekken i Heimevernet.

Sanitetsoffiseren understreker at det viktigste med sanitetstroppen er at den er oppe og går.

– Den ivaretar sikkerheten til mannskapene og er en styrkemultiplikator.

Med moderne medisinsk utstyr tilgjengelig til en hver tid, er sanitetssoldatene alltid klare til å reagere.

​– Vi har hjertestartere i forskjellige utgaver og overvåkingsenheter som kontrollerer blodtrykk, puls og opptak av oksygen for å nevne noe, legger Malvik til.​

Publisert 13. mars 2015 18:30. av Christina Vang og Jonny Karlsen. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.