Storøvelse igang på Nordvestlandet

Øvelse Mørejarl pågår frem til 24. april og hele 1500 soldater deltar. Øvelsen fokuserer på samfunnets felles evne til å håndtere en krisesituasjon.

​Deltakerne er både militære og sivile aktører med oppgaver innen samfunnssikkerhet, men med Heimevernet som den største aktøren. 

​Øvingsleders fokus

​– Under øvelsen skal vi trene samarbeid og koordinering mellom militære avdelinger, politiet og andre sivile etater i Nord-Møre og Romsdal, sier øvingsleder Per Olav Vaagland.

– Øvelsen vil fokusere på krisehåndtering, der det innledningsvis er politiet som er ansvarlig for håndteringen, og Forsvarets avdelinger bistår. Deretter eskalerer krisen i et slikt omfang at Forsvaret blir ansvarlig for krisehåndteringen med militære kapasiteter.
 

Hvem deltar

​Den største aktøren er HV-11, Møre og Fjordane heimevernsdistrikt som stiller med hele 1 000 soldater, i tillegg deltar Sjøheimevernet og soldater fra HV-12 i Trøndelag. Fra sivil side deltar Fylkesmannen, Nordmøre og Romsdal Politidistrikt, Møre og Romsdal Sivilforsvarsdistrikt, Helse Nord-Møre og Romsdal, Statnett, Avinor, Vegvesenet i Møre og Romsdal, samt Brann og redningsetatene i Kristiansund og Fræna.

Øvelsen vil foregå mellom Åndalsnes, Kristiansund og Sunndalsøra med hovedvekt på kommunene Rauma, Kristiansund, Fræna, Sunndal, Gjemnes og Frei. Øvelsen vil være synlig i form av militær aktivitet, samt militært personell og kjøretøyer langs veiene.

Kontaktpersoner er distriktssjef HV-11, oblt. Per Olav Vaagland, 71 22 41 01/97048999 eller stabssjef HV-11, major Ivar Hatlelid, 71 22 41 02/982 25 475​
Publisert 19. april 2015 18:30.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.