Gisle Mjaatvedt forteller om tjenesten i Claymore

HV-16 sin innsatsstyrke Claymore har opptak av nye soldater og befal 8. til 14. juni. Les om bakgrunnen til jegertroppssjefen i Claymore, og hva han synes om å være i Heimevernet.
Navn: Gisle Mjaatvedt
Alder: 46 år og bosatt på Kvaløya i Tromsø kommune
Sivilstatus: Gift med to barn på ni og seks år
Utdannelse og jobb: Bachelor i informatikk,  jobber til daglig i Helse Nord IKT
Fritidsinteresser: Friluftsliv, sledehundkjøring, skikjøring og ishockey
Tjenestestilling: Jegertroppssjef

Hva var din bakgrunn fra Forsvaret?

​– Under førstegangstjenesten tjenestegjorde jeg som patruljehundefører i Brig N. Jeg har i tillegg to kontingenter i UNIFIL i Libanon (kont XXVI og XXX). Henholdsvis som geværmann og patruljehundefører. 

Jeg kom inn i Heimevernet (HV) i 1993. Først som geværmann i områdestrukturen, men søkte meg kjapt over til jegertropp og jegertjeneste. Jeg har gått gradene i jegertropp fra lagsmedlem til troppssjef. 

Det vil si at jeg har gått hele kursrekken i HV fra Lagførerkurs (LF-kurs), Grunnkurs lederskap (GKL) og troppsjef kursene til og med Troppssjef 3 Jeger. I tillegg har jeg instruktørkurs i patruljenærstrid. 


Hva fikk deg til å søke innsatsstyrke Claymore? 

​– Jeg var en del av jegertroppen i Tromsø da innsatsstyrken ble opprettet i 2005, og for meg var det naturlig å bli en del av denne da vi fikk tilbudet. Det som motiverer meg til å stadig være aktiv, er det faktum at jeg ikke tar vårt demokrati for gitt og at jeg ønsker å bidra til noe som er større en meg selv. Gjøre en innsats for fellesskapet. 

Men den viktigste årsaken er soldatene jeg tjenestegjør sammen med og det kameratskapet vi har i jegertroppen og i Innsatsstyrke Claymore. Et suverent miljø som jeg gruer meg til en dag å måtte gi slipp på.  


Hva er ditt beste og verste minne fra tjenesten i innsatsstyrken? 

– Jeg har egentlig ingen veldig negative minner fra tjenesten min i Claymore. Det var kanskje litt tungt å holde koken i starten, da vi nok var preget en del av «barnesykdommer», men dette er nå et tilbakelagt stadium. 

De beste minnene knytter seg nok til min tid sammen med medsoldater og det samholdet vi har. Både i troppen og i styrken sett under ett.


Hva vil du si til våre følgere på nett som vurderer å søke innsatsstyrken? 

​– Om du trivdes enten med en aktiv eller annen form for tjeneste under førstegangstjenesten, og ikke ønsker å gi slipp på dette samholdet, så søk deg til innsatsstyrken i Heimevernet. 

Vi er topp motiverte, seriøse og godt trente soldater med relevant faglig bakgrunn, og med en stor evne til å løse oppdrag. Vi er oppsatt med det mest moderne utstyr som Forsvaret har, og vi står ikke tilbake for noen andre konvensjonelle styrker i Norge på dette området. 

Vi er en prioritert avdeling, og vår evne til å levere riktig kapasitet til rett tid er blitt lagt merke til og blir verdsatt. 
Publisert 28. april 2015 21:15. av Reidun Sommerseth, HV-16. Sist oppdatert 25. september 2015 00:59.