Øvelse Jerv/Joint Viking: 4. til 18. mars

Finnmark heimevernsdistrikt 17 (HV-17) ruller nå ut den røde løperen. Et uhorvelig stort antall planleggingstimer skal settes ut i praksis de neste ukene. De er klare for den største øvelsen i Finnmark siden 1967.
​Store mengder soldater fra alle deler av Forsvaret. Store mengder kjøretøy, lette, tunge og veldig tunge. Enorme avstander. Et potensiale for «enormt» og «mye» vær. Kolossalt med koordinering, med både militære og sivile. Alt skal være klappet og klart når HV-17 ruller ut den røde løperen for deltakerne på vinterens kanskje vakreste eventyr i norsk militær kontekst, samtidig som de selv skal delta med cirka 500 soldater og befal.

Øvelse Joint Viking er for alle praktiske formål ikke annet enn en overbygning som tar seg av administrasjon og koordinering av ti (10) øvelser som gjennomføres samtidig i et stort øvingsområde. Der eksempelvis Brigade Nord sin øvelse i samme tid og rom har navnet «Rein», så har altså HV-17 sin øvelse fått navnet «Jerv«, mens Sjøforsvarets heter «Task Group 2» og Luftforsvaret har gitt sin navnet «Falcon Bronze».

Cirka 500 HV-soldater fra både innsats- og områdestrukturen, de fleste fra Finnmark, skal der øve på blant annet objektsikring, overvåking og kontroll både til lands og til sjøs, enkle offensive operasjoner som bakhold og ildoverfall, eskortekjøring, sanitetstjeneste, logistikk, sambandstjeneste, skyting, samarbeid med og opp mot sivile etater, og mye annet. 

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 stiller med sin innsatsstyrke sjø, som i hovedsak skal drive med dykking, eskorte og overvåking og kontroll av havområder. 

Det hele skal ledes av distriktsstaben til HV-17, forsterket med soldater og befal som er innkalt til repetisjonsøvelse.

HV vil med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Nå under øvelse Jerv skal det trenes på å løse klassiske HV-oppdrag.​

Fakta øvelse Jerv

  • Cirka 500 HV-soldater og -befal er med på øvelse Jerv. 
  • De fleste fra HV-17 sine områder (tilsvarer kompanier) og distriktets innsatsstyrke Ida & Lyra, samt HV-16 sin innsatstyrke sjø med navnet Anklet
  • HV har personell med på øvelsen i tidsrommet 4. til 18. mars, mens hovedperioden er mellom 9. og 18. mars.

Følgende styrker fra HV er med​

  • Distriktets stabsområde
  • Vest-Finnmark sjøheimevernområde
  • Porsangerfjord HV-område
  • Alta HV-område
  • Innsatsstyrke Ida & Lyra
  • Innsatsstyrke sjø, Anklet (Nord-Hålogaland HV-distrikt16)
  • Distriktsstab Finnmark HV-distrikt 17 med mobiliseringstillegg​
Publisert 27. februar 2015 11:05. av Rolf K. Ytterstad. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.