HVNETT_Ellen_IMG_0762_150924_2600pxHVNETT_Ellen_IMG_0762_150924_2600pxhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Ellen_IMG_0762_150924_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3848

Siste innspurt før Øvelse Oslofjord

Flere avdelinger på Østlandet har i disse dager startet innspurten mot den store beredskapsøvelsen med navn Oslofjord i juni.
​​​Hos Sjøheimevernets Innsatsstyrke Bundle i Horten snikstartet de øvelsen allerede i forrige uke. 

– Dette er på en måte en liten generalprøve til Øvelse Oslofjord, forteller sjef for Innsatsstyrke Bundle i HV-02, orlogskaptein Jan-Petter Knutzen. 


Testet nytt kommunikasjonsutstyr

​Hans soldater har i forrige uke og i helgen som var, blant annet trent på bording og dykking, og kystmeldepostlaget (KYP) har vært ute og testet nytt kommunikasjonsutstyr. 

– Alt har gått veldig bra, også i uttestingen av det nye utstyret, forteller Knutzen. 

Han sier at det viktigste med en trening som er så nær den store øvelsen i tid, er å få soldatene til å gå inn i storøvelsens «mind-set»: 

– At de har kjennskap til scenariet som skal spilles på Øvelse Oslofjord og at de allerede nå setter seg inn bakteppet for øvelsen er viktig, sier orlogskapteinen. 


Politiet kom på besøk

​På basen på Karljohansvern i Horten, fikk innsatsstyrkesjefen sist fredag også besøk av ledere for politiets utrykningsenheter (UEH) i de omkringliggende fylkene. 

– De fikk omvisning og en «brief» om våre sjøkapasiteter. De fikk også sett utstyret som Heimevernets innsatsstyrker disponerer, sier Knutzen.

Sjef for utrykningsenheten i Follo, Arne Rønningen, sier det er viktig å bli kjent med Heimevernet og Sjøheimevernet før øvelsen. Knutzen er enig: 

– Det er utrolig verdifullt å bli kjent med de personene og kollegene man eventuelt skal samarbeide med i en krisesituasjon.


Stor sivil-militær øvelse

​Øvelse Oslofjord gjennomføres på Østlandet i tidsrommet 4.-11. juni 2015. Øvelsen vil skje i og rundt Oslofjorden. En rekke sivile og militære aktører fra regionen vil delta i det som vil være en av de aller største sivil-militære beredskapsøvelsene som Forsvaret har gjennomført på lang tid. 

HV-01, Oslofjord heimevernsdistrikt leder øvelsen fra sin stab på Rygge i Østfold. 

4 500 personer vil delta. Av disse er 3 500 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker på land -og sjø fra 4 HV-distrikter. Også politi, tollvesen, kystverket, Color Line, Bastø Fosen, flere fylkesmenn deltar, samt en rekke aktører fra Forsvaret - deriblant Hans Majestet Kongens Garde, Forvarets sanitet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret. ​
Publisert 21. april 2015 15:10. av Ellen C. Eriksen. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.