Nyutnevnt kommandérsersjant Thomas Moelv fra HV-16Nyutnevnt kommandérsersjant Thomas Moelv fra HV-16http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_HV-16,Moelv_MarteBrohaug_MG_8194_160112_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4973
GIHV taler til nyutnevnte kommandersersjanterGIHV taler til nyutnevnte kommandersersjanterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Raabye_MarteBrohaug_MG_0056_160112_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4974
Kommandérsersjantene inntar HV (Gruppebilde)Kommandérsersjantene inntar HV (Gruppebilde)http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_gruppebilde2_160112_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4971

Kommandérsersjantene inntar Heimevernet

Forsvaret har innført et nytt spesialistkorps for å styrke kampkraften. Tirsdag 12. januar 2016 var i så måte en merkedag for Heimevernet.

​​​​​​​​​​​​Våre første kommandérsersjanter ble da høytidelig og verdig beskikket. ​

Seremonien fant sted i Terningmoen leir i Elverum i regi av generalinspektør for Heimevernet, Tor Rune Raabye, og HVs øverste sersjant, sersjantmajor Øystein Mjelle. 

Det er ansatt en kommandérsersjant i 10 av de 11 HV-distriktene, samt på en av Heimevernets tre skoler.   

Tilstede under seremonien var Heimevernets distriktssjefer, stabssjef i Heimevernsstaben brigader Ivar Halset, ansatte i Heimevernsstaben og tidligere generalinspektør for Hæren, Per Sverre Opedal, som regnes som spesialistkorpsets «far».


«Veien blir til MENS vi går»

– Det er en glede å stå her. Vi har tatt de første stegene for Heimevernet i forbindelse med den nye befalsordningen, og det er nå vi skal gripe fatt i alle de problemstillingene som etter hvert dukker opp. Kommandérsersjantene og distriktssjefene skal jobbe som et makkerpar. Vi vet ikke alt om ordningen enda, men som sersjantmajor Øystein Mjelle har uttalt: veien blir til mens vi går, sa en entusiastisk generalmajor Raabye. 

Den nye militære ordningen vil blant annet føre til at spesialister kan arbeide et helt yrkesliv i Forsvaret uten å ha gått krigsskole, og til at den operative evnen styrkes ved:


  • Vi får et bredere og bedre rekrutteringsgrunnlag ved at spesialistene får jobbe med det faget de kan best, liker best, trives best med, og de får holde på med dette lenge (dybde- / fagkunnskap)
  • Man får være lengre i aktuelle stillinger. Sammen med kursing/utdannelse øker dermed også erfarings- og kunnskapsnivået hos spesialistene 
  • Styrking av fagkompetanse på alle områder, både teknisk, operativ og forvaltning. 
  • Et tilpasset utdannings- og karrieresystem etter både Forsvarets og den enkelte spesialists behov
  • Økt kampkraft ved at spesialistene utvikler den operative evnen i de respektive avdelingene de tjenestegjør i

– Dette er en merkedag for Heimevernet. Vi nærmer oss en internasjonal struktur. Det som er viktig er at dette ikke blir sett på som et steg ned på rangstigen. Jeg tror også det er av vesentlig betydning at vi som er blitt beskikket i dag må få til et godt samarbeide med spesialistene i de andre forsvarsgrenene, sier nyutnevnt kommandérsersjant Thomas Moelv fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. 


Umåtelig stolt 

Etter selve beskikkelsen holdt generalinspektøren en brief om status i HV, fremtiden og forventninger. Syv av ti soldater i Forsvaret bærer Heimevernets merke på armen, og snaue tre prosent av forsvarsbudsjettet brukes. Den lille prosentandelen byr på utfordringer. Noe Fagmilitært råd (FMR) også peker på. Forslag om kutt og nedskjæringer har preget det siste halvåret. 

– På tross av de mange utfordringene Heimevernet står overfor, er denne dagen en viktig og høytidelig dag. Det er et skritt i riktig retning. Retningen av å forbedre Norges forsvar, poengterer Raabye, og er fast bestemt på at HV skal lykkes. 

– Det siste jeg vil si er at jeg er umåtelig stolt og gleder meg til de kommende endringene. Sersjantmajor Øystein Mjelle var mitt valg og jeg har store forventninger til samarbeidet mellom sersjantmajoren og kommandérsersjantene, avslutter Raabye.

Kommandérsersjanter inntar hv-distriktene
Besk​ikket navn
Kommandérsersjant HV-01 Trond Erlend Sakshaug (kaptein)
​Kommandérsersjant HV-02​Paal Tore Feet (rittmester)
​Kommandérsersjant HV-03​Torleiv Nordhus (major)
​Kommandérsersjant HV-08​Terje Framnes (kaptein)
​Kommandérsersjant HV-09​Toralf Mehammer (major)
​Kommandérsersjant HV-11​​Thomas Evensen (løytnant)​
​Kommandérsersjant HV-12Thore Allan Grønning (kaptein)
​Kommandérsersjant HV-14​Torbjørn Kristensen (major)
​Kommandérsersjant HV-16​Thomas Georg Jacobsen Moelv (løytnant)
Kommandérsersjant HV-17 Roy Hermann Ytrehauge (løytnant)​​
Publisert 13. januar 2016 16:57. av Julie Hjermstad (tekst) og Marte Brohaug (foto). Sist oppdatert 28. juni 2016 11:02.