hvkurs02hvkurs02http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs02.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7357Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet
hvkurs01hvkurs01http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7356Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet
hvkurs03hvkurs03http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7358Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet

Lederne på bakken

Troppssjefer leder i strid. Sist uke fikk rundt 40 heimevernssoldater lære å bli enda bedre ledere.

​​​​​​​Forrige uke ble et av troppssjefs II-kursene på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås avsluttet. Kurset var i hovedsak for nestkommanderende og troppssjefer i innsats- og utrykningstroppene til Heimevernet.​

Slagkraft

Deltakerne bor over hele Norge. Noen er lærere, andre er elektrikere og advokater. Til felles har de at de har gjennomført førstegangstjeneste, og at sjefen deres i Heimevernet ser en lederspire i dem.

– Innsats og utrykningstroppene er Heimevernets skarpeste tropper og skal drive med bekjemping. Det er nødvendig at troppssjefene går kursene for å få riktig fagkompetanse. Både innenfor planlegging av oppdrag, trening og forberedelser, men kanskje spesielt inn mot det å lede troppen i oppdragsløsningen, forklarer Jo Rosten, hovedinstruktør på kurset.

Saken fortsetter under bildekarusellen.

 

 

hvkurs06hvkurs06http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs06.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7360Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet
hvkurs04hvkurs04http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs04.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7359Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet
hvkurs05hvkurs05http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7361Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet
hvkurs07hvkurs07http://forsvaret.no/media/PubImages/hvkurs07.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7362Rundt 40 soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og befalsskole var sist uke på troppssjefs II-kurs. Her trente de på oppdragsløsing i troppssjefsrollen. Foto: Jostein Hestdal, Heimevernet


Heimevernet trenger flere dyktige troppssjefer.

– Vi må få inn de riktige soldatene med de rette lederegenskapene. Faget skal vi lære dem, enten på distriktet eller her på HVSKS, sier Rosten.

Han mener at faglig dyktighet er troppssjefens viktigste egenskap.

– Det er ikke sikkert at du har den faglige tyngden når du begynner utdanningen, men du bør ha evnen til å tilegne deg kompetanse og bruke den aktivt for å gjøre troppen din bedre.

Oppdragsløsing​

På troppssjefs II-kurset er det mye praksis. Det er fokus på stridsteknikk og det som skjer «på bakken».

– Kurset gir fagutdanning innenfor deler av oppdragsporteføljen med fokus på sikringsoppdrag og isolering av en motstander. Vi bruker storparten av kurset til å løse oppdrag i tropp, med mye aktiv veiledning for best mulig læring, forteller Rosten.

Grunnleggende ferdigheter ​​

En av hovedoppgavene til Heimevernet er sikring av sivile og militære objekter. Kurset gjør elevene bedre rustet til å ta fatt på oppgaven når de kommer tilbake til troppen sin.

– Først og fremst er det viktig for elevene å ta i bruk verktøyene og virkemidlene de har lært om planlegging av oppdrag og disponering av troppen. Det er viktig at ting fungerer på lagsnivå, sier Rosten og fortsetter: 

– Uavhengig av hvilke typer tropper de tilhører, må de kunne basisferdigheter, grunnleggende stridsteknikk og enkeltmannsferdigheter. Det er nøkkelen uansett hvor i Heimevernet man er. I tillegg er det viktig å trene riktig og relevant.​

Publisert 26. august 2016 10:26. av Siv Iren Brænd (tekst) og Jostein Hestdal (foto), Heimevernet. Sist oppdatert 26. august 2016 13:28.