Håvard MallaugHåvard Mallaughttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_5_8.mai.16_Brohaugfoto_160508_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6372HISTORISK: – Det går en historisk link fra 8. mai og til Heimevernet, som ble tuftet på motstandsbevegelsen. Derfor er det jo ekstra stas også å kunne tilhøre innsatsstyrke Gunnerside, hvis operasjon på Vemork er nedfelt i verdenshistorien, mener løytnant Håvard Mallaug.
Håvard MallaugHåvard Mallaughttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_32_8.mai.16_Brohaugfoto_160508_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6373– Det er veldig hyggelig å kunne anerkjenne våre soldater som har gjort en ekstra innsats og vist et mot utover det som forventes sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Marte Brohaug

– Flere enn meg!

– Det kan nok høres ut som en floskel, men medaljen er vel så mye en medalje til teamet mitt som til meg!

​​​​​Håvard Mallaug, løytnant i innsatsstyrke Gunnerside i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03, ble 8. mai tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsatsen i Afghanistan i 2009. ​

Under den høytidelige seremonien på Akershus festning, med blant andre H. M. Kongen, statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen til stede, ble han og ti andre hedret på festningsplassen. 

Totalt fikk 15 soldater heder og medaljer på frigjørings- og veterandagen.

Avskåret

Våren 2009 er Håvard troppssjef i Afghanistan. Under en operasjon i samarbeid med afghanske styrker befinner avdelingen seg inne i opprørskontrollerte områder. Han er svært delaktig i å hindre fienden i å bryte inn i avdelingens stillinger. 

Situasjonen er preget av svært tøffe værforhold, avdelingen er avskåret fra resten av styrken og mangler evakueringsmuligheter. Den norske enheten utsettes for flere intense og langvarige angrep gjennom ettermiddagen og kvelden. I en særdeles farlig situasjon, under uhyre krevende værforhold, viser han lederskap og sinnsro som er avgjørende for at fienden ikke bryter gjennom egne stillinger. 

I begrunnelsen for medaljetildelingen framheves en enestående beslutsomhet og vinnervilje, som blir avgjørende for stridens utfall.

«Håvard er en særdeles solid soldat og vi i Gunnerside er svært stolte over å ha en person med hans meritter i våre rekker. Vi har flere veteraner i tjeneste og alle fortjener honnør, og i den forbindelse er det meget hyggelig at de som har gjort seg fortjent til det får en slik utmerkelse overlevert på en slik måte.»

– Kaptein Kjetil Kåsa, nestkommanderende
og operasjonsoffiser i Gunnerside

Teamet

Håvard har tjenestegjort i Telemark bataljon både på Heistadmoen og på Rena – som lagfører og etter hvert troppssjef – og vært ute med avdelingen både i Kosovo og i Afghanistan – og ofte med de samme kvinner og menn. Nettopp derfor er det teamet som trekkes frem; også når han selv får heder og ære.

- Selvsagt er det stas å bli tildelt en medalje, men samtidig understreker jeg at den vel så mye går til hele teamet. Vi har tjenestegjort sammen både ute og hjemme i årevis, og de har kjent godt til mine styrker og svakheter; ikke minst vært tilgivende angående mine svakheter, fremhever 40-åringen. 

«Det er veldig hyggelig å kunne anerkjenne våre soldater som har gjort en ekstra innsats og vist et mot utover det som forventes.»

– Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen​

Medisinsk evakuering

Håvard er glad for at også personell fra Luftforsvaret ble hedret på festningen 8. mai.

– Helikoptermiljøet har stått utrolig på og evakuert såret personell i farefulle situasjoner, og de har dermed reddet andres liv. Luftforsvaret har vært en solid støttespiller for oss på bakken, poengterer løytnanten.

– Alt henger jo sammen med alt! 

Landmåling

Han valgte etter hvert å slutte i Forsvaret, studere kartfag – kall det gjerne en form for sivil militærgeografi – og jobber i dag med landmåling i et sivilt firma. Bacheloroppgaven ble til i samarbeid med Stein Moen, en ikke ukjent militærgeograf mobiliseringsdisponert i Heimevernet.

– En ildsjel, som brenner for så vel faget som for HV, kommenterer Håvard, som også har tjenestegjort i Libanon.

– Hvordan husker du stridighetene på afghansk jord i 2009? 

– For så vidt ganske godt. Ikke minst at dette var krevende!  ​


Operasjon «Gunnerside»

Av alle sabotasjeaksjoner i Norge, er tungtvannsaksjonene de mest kjente. Utvikling av en tysk atombombe red britene som et mareritt. Først prøvde de å utføre angrepet selv, men mislyktes. Først da ni nordmenn tok seg inn i fabrikken og sprengte utstyr og ferdig tungtvann, ble det midlertidig stopp i produksjonen. Da tyskerne ville flytte produksjonsutstyret til Tyskland lyktes det tre nordmenn å senke fergen med utstyret ute på Tinnsjøen. Tyskland fikk aldri nytte av norsk tungtvann i sin krigføring.​


Publisert 12. mai 2016 21:52. av Ola K. Christensen (tekst) og Marte Brohaug (foto). Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.