Sersjantmajor Øystein MjelleSersjantmajor Øystein Mjellehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_3319_150921_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3795

Åpningsmelding fra sersjantmajoren

Noen ord om innføringen av OR-korpset i Heimevernet. Hvor er vi og hvor skal vi? OR-korpset, spesialistkorpset, sersjantkorpset? Bare det å enes om hva dette skal hete er jo gjenstand for debatt.

​​​​​​​​​Ordningen er bestemt implementert fra nyttår – med en innføringstid frem til 2020. Hva vil dette bety for Heimevernet som organisasjon?

Våpengrenene er tunge premissgivere

Innledningsvis så er det verdt å merke seg at det vil være forsvarsgrenene; hær, sjø og luft som er de tunge premissgiverne for hvordan ordningen blir, men vi – Heimevernet – skal finne vår egen vei der hvor vi har handlings- og mulighetsrom. 

Jeg vil derfor henvise til Hærens sersjantmajor sine sider på Facebook. Dere vil finne mye god informasjon om ordningen der.

Men så – tilbake til oss, og hva skjer?


Fremtidige HV-staber

På distriktsnivå pågår det nå et arbeid med å modellere hvordan distriktsstab og I-kommandoer skal se ut i fremtiden, mtp fordeling mellom offiserer og spesialister, både på land- og sjøsiden. Aktuelle forslag skal være klar i løpet av kort tid. 


Nominasjonsprosess for sjefssersjanter

Jeg ser frem til å delta i nominasjonsprosessen for sjefssersjanter i distriktene. Disse vil være meget viktige støttespillere for sjefene, og ikke minst for områdestrukturen vår på 42 000 soldater. 

Jeg håper å kunne delta på IO-møter i alle distrikt, både for å informere og for å diskutere de gode løsningene.


HV-områdene

Neste skritt er å få fastsatt hvordan fordelingen blir i områdene – det er jo der vi skal hente den store effekten. For å sikre at dette blir best mulig, vil områdesjefene snart få et skriv og en invitasjon til å komme med konstruktive innspill. 

Det er en rekke felt som påvirkes av ordningen, og vi vil mens vi innfører dette sannsynligvis gjøre oss erfaringer og erverve ny kunnskap. Vi vil nok gå feil noen ganger, og forhåpentligvis innse at det ikke traff helt som tenkt. Det skal det også være rom for!


Utdanning er kjernen

Heimevernets skole- og kompetansesenter vil snart ha klar sin sjefssersjant, og utdanning vil være et av fokusområdene. Utdanning og kompetanseheving er kjernen i utvikling av spesialister og befal, og her gjøres det veldig mye bra. Ambisjonen er å kunne gjøre det enda bedre.

Jeg ser frem til å få dette på plass – det blir bra!

Øystein Mjelle
Sersjantmajor i Heimevernet​
Publisert 21. september 2015 15:37. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.