Mysen_HMKG_7269Mysen_HMKG_7269http://forsvaret.no/media/PubImages/Mysen_HMKG_7269.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2826

Mysen HV-område møtte Garden

ØVELSE OSLOFJORD: Stedet er en Esso-stasjon et sted i Østfold. Forpartiet fra 4. gardekompani møter Mysen HV-område for en «panser brief». HV-soldatene har hatt «øyne på målet» gjennom hele natten - nå skal gardistene inn på objektet.

​​​Mysen HV-område tok kontroll på ett av objektene som Garden skulle bruke i sin oppdragsløsning. 

– Vi er jo et område som driver med fagfeltet overvåking og kontroll. Vi hadde øyne på objektet gjennom hele natten og sånn sett kontroll på hvem som var i området og hva som skjedde på objektet uten å «forstyrre» det normale bildet, sier områdesjefen, kaptein Geir Frydenlund.

​Unik lokalkunnskap

Mysen HV-område har hatt overvåking og kontroll som spesialfelt gjennom ti år. 

– Med lokal forankring, kontaktnett og soldater som er vokst opp i området, er det få som kan levere et bedre situasjonsbilde av nærområdet enn oss, smiler den erfarne områdesjefen. 

– Det er ingen i Forsvaret som kjenner eget operasjonsområdet bedre enn en god områdestab i Heimevernet.​

Spiller hverandre sterke

4. gardekompani med kompanisjef Per Arne Halvorsen ankommer med sitt forparti: – For oss er lokalkjennska-pen viktig når vi beveger oss inn i et nytt operasjonsområde. Denne gangen hadde det lokale HV-området full kontroll på objektet vi skulle operere utfra. ​

​– Det å kunne møte en områdesjef og ta en kort «panserbrief» er også gull verdt. Da får vi verdifull situasjonsfor-ståelse, og et godt situasjonsbilde, poengterer Halvorsen.

«Panserbriefen» er over og kompanisjef Halvorsen og hans unge kvinner og menn ruller ut i retning av objektet. Områdesjef Frydenlund og hans lokale soldater, med en noe høyere snittalder drar ut for å løse nye oppdrag.

Publisert 12. juni 2015 01:40. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.