HV03_MP_kaasa_johnsen-og-politi-sjotunHV03_MP_kaasa_johnsen-og-politi-sjotunhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV03_MP_kaasa_johnsen-og-politi-sjotun.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2828MP-soldater og befal også fått bryne seg på en rekke håndgrep som brukes for å kontrollere gjenstridige personer. Foto: Ove Ronny Haraldsen, HV-03
HV03_MP_politibetjent-martin-sjotun-underviserHV03_MP_politibetjent-martin-sjotun-underviserhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV03_MP_politibetjent-martin-sjotun-underviser.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2829Vi fokus på undervisning i tegn og symptomer på narkotikamisbruk, stoffkunnskap og hva som finnes av narkotiske stoffer til salgs på internett. Foto: Ove Ronny Haraldsen, presse og informasjonsoffiser i HV-03
HV03_MP_hundesok_narko_illHV03_MP_hundesok_narko_illhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV03_MP_hundesok_narko_ill.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2827Her ser vi hund fra Narko Sør søke gjennom rommene på en karserne på Heistadmoen leir under narkokontrollen under Øvelse Oslofjord. Foto: Ove Ronny Haraldsen, HV-03

Narko-kontroll under Øvelse Oslofjord


Narkotika er uforenelig med håndtering av våpen og tunge kjøretøy. Som et forebyggende sikkerhetstiltak ble Narko Sør invitert til Heistadmoen for gjennomsøk av kasernene.

​​​​​​– Sjef HV-03 ønsker å ha fokus på sikkerhet. En del av arbeidet med sikkerhet er å sørge for at mannskap og befal er i den forfatning de skal være som soldater. Det er veldig viktig at Forsvaret går foran med et godt eksempel og faktisk bruker de kontrollrutinene og midlene man har for å avdekke eventuell misbruk av narkotika. Enten misbruket skjer i eller utenfor tjenesten.​

MP-sjef hos HV-03

Det forteller major Øyvind Omholt, sjef for militærpolitiet i HV-03. Mannskap og befal inne til HV-øvelse danner et tverrsnitt av befolkningen. Ifølge Omholt er det ingen grunn til å ikke tro at narkotika også kan bli tatt med på øvelse. Overraskende kontroller, lik den som ble gjennomført på Heistadmoen tirsdag, sender derfor et sterkt signal om at Forsvaret har nulltoleranse på misbruk av narkotiske stoffer. ​

Opplæring av MP

Narko Sør benyttet samtidig anledningen til å holde leksjoner for MP-soldater og befal som er inne til tjeneste under Øvelse Oslofjord.

– Vi driver utmaning av MP-avdelingen her i distriktet. Derfor har vi fokus på undervisning i tegn og symptomer på narkotikamisbruk, stoffkunnskap og hva som finnes av narkotiske stoffer til salgs på internett. Dette er noe narkotikaavdelingen i Forsvaret følger nøye med på, og denne kunnskapen ønsker vi å overbringe til militærpolitiet. Det gjør oss i stand til å utføre enkle kontroller i leir og i kjøretøy med fokus på sikkerhet og trafikksikkerhet. 

​Arrestasjonsteknikk

​Tidligere på dagen har MP-soldater og befal også fått bryne seg på en rekke håndgrep som brukes for å kontrollere gjenstridige personer. Til dette får MP- soldatene kyndig veiledning fra Søndre-Buskerud politidistrikt som stiller opp i undervisningen.

– Det er veldig viktig for oss å samarbeide godt med sivilt politi. Når vi har mannskap og befal inne til øvelse, trener vi på spesifikke fagområder. Denne gangen har vi kjørt utdannelse på arrestasjonsteknikk, det å lese situasjonsbildet og bruke enkle håndgrep på personer som i verste fall må pågripes. For å unngå skader på seg selv og den som pågripes, er det vesentlig med kyndig veiledning lik den vi er så heldige å få fra Søndre-Buskerud politidistrikt, avslutter Øyvind Omholt, sjef for militærpolitiet i HV-03. 

Publisert 9. juni 2015 22:10. av Ove Ronny Haraldsen. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.