Områdesjef Kay Haug er en av dem, med skarp erfaring fra Kosovo og Afghanistan.Områdesjef Kay Haug er en av dem, med skarp erfaring fra Kosovo og Afghanistan.http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSCF0156_050826_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6469Veteraner fra HV: Soldater og offiserer med bakgrunn fra Heimevernet samlet i en rolig stund i Afghanistan. Med seg hjem til Norge har de gode erfaringer som HV har bruk for. Foto: privat

Nesten ti prosent

Nesten ti prosent av soldatene i HV har vært i internasjonale operasjoner. Områdesjef Kay Haug er en av dem, med skarp erfaring fra Kosovo og Afghanistan.

​​– Jeg tar med meg mange av mine erfaringene inn i HV tjenesten, sier kaptein Haug, som leder Høylandet og Overhalla HV-område. Etter befalsskole og krigsskole tjenestegjorde Haug flere år i Telemark bataljon. Dette førte til fem kontingenter ute i internasjonale operasjoner.​

Train as you fight

Veteraner kommer styrket hjem som person, med en militærfaglig og erfaringsmessig tyngde.

– Personlig mener jeg HV har fokusert for mye på fred og krise oppdrag. Haug mener dette merkbart har senket det operative fokuset.

– Jeg endret dette fra første dag og fokuserte på de skarpeste oppdragene. Jeg ser økt motivasjon hos soldatene, poengterer Haug.

Veteraner har personlige erfaringer fra konfliktløsning og lagarbeid, og ikke minst har de viktige soldatferdigheter.  GIHV har tidligere uttalt han ønsker å bruke disse erfaringene til det som fortsatt er HVs hovedoppdrag – å forsvare heimtrakten. 

– Det mest spennende oppdraget fra min tid i Kosovo var å ligge på grensa til Makedonia og Albania inne i Kosovo, med oppdrag om å ta til fange opprørere under «Tetovo oppstanden» i Makedonia, forteller Haug. 

– Primært albanere på retur inn i Kosovo igjen. Med oss hadde vi Britisk artilleri i støtte.

Beskutt av RPG

Erfaringer fra Forsvaret peker på at den viktigste arena for erfaringsutveksling er gjennom uformelle samtaler når oppdrag skal løses eller planlegges. Og det er spesielt når skarpe oppdrag skal løses og vanskelige situasjoner oppstår, at de erfarne soldatene bevisst eller ubevisst videreformidler det de kan.  

Den erfarne områdesjefen forteller at han kom som første patrulje på stedet etter at Tommy Rødningsby som først Nordmann ble drept i kamp i Kabul. 

– Vi ble selv beskutt av RPG når vi kom frem, forteller kaptein Haug. – Det å «sitte av» kjøretøyene og bidra til kontroll på situasjonen sitter sterkt i minne. 

Han forteller at den siste kontingenten var i Nord Afghanistan med større operasjonsavstander, økt trusselnivå og med oppdrag om å være hurtig reaksjonsstyrke for PRT i Meymaneh. 

Selv mener han at det er mye han nå videreformidler til egne soldater og tar med seg inn i ledelsen av et HV-område. 

– Jeg nevnte jo økt operativt fokus og fokus på de aller skarpeste oppdragene vi kan få. For Haug er «Train as you fight» noe mer enn en klisje. Han har personlig erfart at det ligger tunge erfaringer i det som for mange kan virke som bare en frase.

Heimevernet er landsdekkende og tilstede i alle kommuner. Hvert år overføres cirka 4 500 soldater fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste. 

Flere og flere av dem tar med seg viktige erfaringer fra internasjonale operasjoner inn i våre avdelinger. Enten som en del av våre 15 innsatsstyrker, eller i ett av våre 241 lokale heimevernsområder.

Det er lenge siden vi hadde så mange soldater med skarp operativ erfaring. Dette betyr mye for utviklingen av det norske forsvaret og Heimevernet.
Publisert 23. mai 2016 21:09. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.