SHV flerbruksfartøy og bordingsoperatørerSHV flerbruksfartøy og bordingsoperatørerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_FBF og bordingslag - Kjosvold_FMS_140315_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3991
HV-16 fotpatruljeHV-16 fotpatruljehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_HV-patrulje_Kaniewski_HV.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3990

Øvelse Nivlheim

Det er hele 10 år siden Heimevernet øvde i så stort omfang i Tromsø. 500 HV-soldater skal nå øve sammen med Troms politidistrikt, Sivilforsvaret, Hovedredningssentralen, Hurtigruta, Kystvakta, Fylkesmannen, kommuner og ambulansetjenesten.

​​​​​​Fra 3. til 9. oktober øver Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) både til lands og til vanns i Tromsø, Sørreisa og på Senja.

Under øvelsen, som har fått navnet «Nivlheim», skal HV-16 trene og øve flere områder og sine innsatsstyrker på sjø og land samtidig. Øvelsen vil gjennomføres med et krisescenario som bakgrunn. Det er en ukjent og generell trussel mot blant annet sivil infrastruktur, hvor HV kalles ut for å bidra til å beskytte denne. 


Oppdragsløsning i urbane miljø

På grunn av nevnte trussel vil et hovedfokus under årets øvelse være å trene sammen med sivile etater i urbane miljø i henholdsvis Tromsø, Sørreisa, og Lenvik kommuner.

– Hovedtyngden av øvelsen vil foregå i Tromsø, og det er her vi vil finne den største konsentrasjonen av HV-avdelinger og aktivitet. Deler av samfunnet og sivilbefolkningen vil derfor kunne komme tett på soldatene våre, sier sjef i HV-16, oberst Ole Kristian Karlsen.

Samarbeid med sivile etater som fylkesmann, kommuner og politi er viktig for HVs evne til å løse oppdrag.  

– I det scenariet vi skal øve har Fylkesmannen tatt et spesielt ansvar i planleggingen, og politiet er sentrale i utførelsen av deler av øvelsen, forklarer obersten, og legger til:

– Vi driver med lokal rekruttering og oppdragsløsning i det som for den enkelte soldat er kjente og kjære heimtrakter. Dette gir HV en viktig kapital i forhold til å løse oppgaver i samspill med sivilsamfunnet, som i en setting som den som nå skal øves.


Store krav stilles til HV-soldaten

– Det er over 10 år siden vi sist trente i samme omfang i Ishavsbyen, og det er på høy tid at det gjennomføres en øvelse mellom HV og sivile etater i Nord-Norges største by, sier han.

Karlsen gjør oppmerksom på at det stilles store krav til HV-soldaten i forhold til å beherske alt som kan oppstå i en konfliktsituasjon i Norge. 

– Heimevernet driver med komplekse militære operasjoner i uoversiktlige stridsmiljø, under harde klimatiske forhold. Derfor er det viktig at HV-soldaten får trent ofte, og gjerne mer enn det han gjør i dag, sier Karlsen.

I perioden tirsdag 6. til torsdag 8. kommer HV-personell i Tromsø til å befinne seg ved Bunkers Oil ved Fr Nansens plass, og patruljerende mellom Tromsøbrua og havneområdet i sentrum. I tillegg vil det være to militære flerbruksfartøy og to innleide sivile fartøy rundt Tromsøya, samt patruljerende mellom Tromsø og Finnsnes. 

Det kommer også til å bli en del militær trafikk på fastlandssiden i Tromsø, anslagsvis i området rundt Troms kraft og Skjelnan tankanlegg.

I samme periode vil det i Sørreisa være HV-personell rundt Nato-kaia og på strekningen Nato-kaia-Sørreisa- Berg kommune på Senja, samt på sjøen i Gisundet.


ØVELSE NIVLHEIM
– Øvingsområde: Tromsø, Sørreisa og Senja
– Tidsrom 3. til 9. oktober
– Øvelsescenario: En større krise oppstår i samfunnet 
– 500 HV-soldater deltar på øvelsen


HV AVDELINGER

– Innsatsstyrke Anklet
– Innsatsstyrke Claymore
– Gisund HV-område
– Tromsøya HV-område
– Tromsøysund HV-område
– Nord-Troms sjøheimevernområde
– Stabsområde hos HV-16


ANDRE AVDELINGER I FORSVARET

– Hæren (spiller motstander)
– Kystvakta


SIVILE SAMARBEIDSPARTNERE

– Troms politidistrikt
– Sivilforsvaret
– Hovedredningssentralen
– Hurtigruta
– Tromsø, Sørreisa og Lenvik kommuner
– Norges brannskole
– Fylkesmannen
– Ambulansetjenesten UNN​

Publisert 2. oktober 2015 16:07. av Rolf Ytterstad, PIO i Nord-Norge. Foto: Jonny Karlsen, HV-16 / Marius Kaniewski, HV-02. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.