NROF PatruljeløpNROF Patruljeløphttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_2434.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7442

NROFs patruljeløp 2016

Konkurransen går av stabelen i HV-01 sin teig 23.–25. september, og Heimevernet har en lang tradisjon for å stille gode lag og har markert seg svært godt på resultatlistene. Vi håper dette vil gjelde for 2016 også!

​​​​​​​​​Konkurransen arrangeres av Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og vil foregå ved Høytorp Fort i Mysen. Her vil både oppmøte, forlegning, grillfest og premieutdelingen foregå.

ARRANGERES FOR 20. GANG

Konkurransen er et patruljeoppdrag over 24 timer – hvert lag på fire mann får møte flere utfordringer både i dagslys og nattemørke. Det er innlagt en rekke poster underveis som hvor deltakerne konkurrerer i grunnleggende soldatferdigheter som: skyting, hinderløype, sanitet, samband, krisehåndtering, lederskap, kunnskap om Forsvaret og generell forsvarskunnskap (f.eks. NATO).

Det hele starter med ordregivning til patruljeførere fredag kveld. Deretter bærer det ut på et spennende døgn fylt med militære utfordringer og oppgaver. Alle lagene må være selvforsynte under det døgnet konkurransen pågår.

Samtlige lag må være i mål innen lørdag kveld, og da blir det sosialt samvær og grilling. Det hele avsluttes søndag formiddag med premieutdeling og avslutningsseremoni.

SENTRALE FERDIGHETER 

Still godt forbredt. Det vil i løpet av de 24 timene konkurransen foregår bli hektiske utfordringer -og oppgaver, dog velkjente elementer for de fleste.

Hver enkelt deltager må regne med å få satt seg selv på en skikkelig prøve og ikke minst være avhengig av et godt samarbeid internt i patruljen/laget. 


TIPS TIL TRENINGSMOMENTER:

•    Orientering
•    Måloppdagelse
•    Sanitetsdriller
•    Samband
•    Feltskyting/baneskyting
•    Hinderløype
•    Mestringsøvelser
•    ​Forsvarskunnskap

 
Alle NROFs avdelinger samt Forsvarets avdelinger er invitert, og hver avdeling kan stille flere 4-mannslag om ønskelig. Kart og kompass er det viktig å beherske godt som soldat, ferdigheten er helt sentral under patruljeløpet.

PÅMELDING

Send påmelding med «lagets navn/avdeling», fullt navn på lagets fire medlemmer samt kontaktinfo (epost/mobil) til: post@nrof.no​. Startkontingent kr. 1000,- pr. lag.

VINNERE DE SISTE ÅRENE

Ringerike (2015): Vinnerlag: NROF avd. Rogaland
Hauerseter (2014): Vinnerlag: NROF-laget «4Papa»
Troms (2013): Vinnerlag: Innsatsstyrke Derby, HV-02
Terningmoen (2012): Vinnerlag: NROF-laget «Jerv»
Steinsjøen (2011): Vinnerlag: Innsatsstyrke Rype, HV-12
Hurumlandet (2010): Vinnerlag: NROF-laget «4Papa»
Rena (2009): Vinnerlag: «1Papa»
Romsdalsfjellene (2008): Vinnerlag fra Oslo politikammer «Svinpælsan Tolosjokkers»
Publisert 6. september 2016 11:54. av Alexander Sylte, nettredaktør i Heimevernet. Foto: NROF. Sist oppdatert 6. september 2016 12:35.