Ny militær «grunneier» i Troms og nordre Nordland

Distriktssjefene i Heimevernet er lokale militære «grunneiere» der du bor. Ole Kristian Karlsen har fått opprykk til oberst og er ny distriktssjef i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.
​Distriktet har hovedkvarter i Bjerkvik i Narvik kommune, og omfatter nordre Nordland med Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke.

Karlsen kommer fra stillingen som senior stabsoffiser for operasjoner i Hærstaben på Bardufoss, og tiltrer som sjef i HV-16 tentativt i mai. Han har i tillegg til utenlandstjeneste i Libanon, på Balkan og i Afghanistan, blant annet vært sjef for artilleribataljonen på Setermoen.

Mange gode kandidater

​Generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye, sier at det var mange gode og kvalifiserte søkere til stillingen som sjef i HV-16. 

– Selv så kjenner jeg Ole Kristian Karlsen som en meget dyktig og erfaren offiser. Han er den rette til å lede HV-16, og jeg ser frem til å få han inn i min ledergruppe, sier generalmajor Raabye. 

Karlsen ser frem til å ta fatt på jobben som distriktssjef. 

​Tiltrer med ydmykhet i kjent teig

– Jeg kjenner Hæren og Troms-regionen meget godt, og gleder meg til å bli bedre kjent med HV som organisasjon og menneskene der. Jeg går til jobben som sjef i HV16 med stor grad av ydmykhet, sier han.

​​Karlsen kommer opprinnelig fra Gravdal i Lofoten, men bor i dag på Elverum. I hvert fall innledningsvis kommer han til å ukependle til jobben i Bjerkvik i Narvik kommune.

Det er per dags dato ikke bestemt eksakt når sjefsskiftet i HV-16 skal gjennomføres. Karlsen etterfølger brigader Rune Solberg, som skal inn i stillingen som stabssjef i UNMISS, FN sin misjon til Sør-Sudan.​

​Fra Karlsens CV

  • Befalsskolen for feltartilleriet, 1985
  • Krigsskolen Gimlemoen, 1987-1989
  • Forsvarets stabsskole II, 2005-2006
  • Bataljonssjef Artbn, 2011-2013
  • Operasjonsavdelingen Hærstaben, 2013-dd
  • ISAF HQ Afghanistan, 2006-2007

HV sine distriktssjefer, elleve i tallet, er såkalt territorielt ansvarlige i sine distrikter på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. I praksis kan vi si at de er militære «grunneiere», som forklares slik: 

  • De har daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt, med egne og tildelte styrker etter gjeldende operasjonsplaner- og ordrer, direktiver, konsepter og instrukser
  • De har daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter 
  • De har en koordinerende myndighet. Den gjelder mellom militære og sivile instanser, og mellom de respektive militære instansene. Territorielt ansvar omfatter egentlig de fleste fagområder når for eksempel andre militære avdelinger skal inn i et HV-distrikts teig​
Publisert 8. april 2015 14:30. av Rolf K. Ytterstad. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.