HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_52HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_52http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_52.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7432Innsatsstyrke Derby ble torsdag 1. september satt på prøve og testet via alarm. 1/3 del av styrken fikk alarmmeldingen og måtte forlate jobb og hjem å møte på Lutvann så fort som mulig. Foto: Alexander Sylte
HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_74HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_74http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_74.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7434Terje Arnesen syns det er bra å bli testet: – Det er en av de få gangene vi har blitt testet på denne måten. Det at vi nå fikk denne uten noen som helst tegn eller signaler på forhånd, det var veldig bra! Foto: Alexander Sylte
HVNETT__SF_7951HVNETT__SF_7951http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__SF_7951.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7417Alle soldater og befal er igang med sine oppgaver og gjøremål. Nøkkelen er initiativ på alle nivå, godt planverk og logistikk, slik at vi raskest mulig kan stille opp for samfunnet i kriser. Foto: Alexander Sylte
HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_18HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_18http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_18.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7431Magnus Opsahl er lagfører og leder en gjeng med godt voksne og erfarne soldater. Her diskuterer han forbedringspotensiale med troppsstaben sin. Foto: Alexander Sylte
HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_64HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_64http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_160901_Syltefoto_Derby_Alarm_64.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7433Mads Hilden understreker at det alltid er noe som kan gjøres på en smartere og mer effektiv måte. Han brukte dagen på å følge opp soldatene og rutiner for å se på forbedringspotensiale. Foto: Alexander Sylte
HVNETT__SF_7955HVNETT__SF_7955http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__SF_7955.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7418Om lag 100 av de litt over 300 i innsatsstyrken i hovedstaden har deltatt på testen i dag, men de vigtigste momentene var ikke antall soldater men reasksjon, planverk, ledelse og logistikk. Foto: Alexander Sylte
HVNETT__SF_7978HVNETT__SF_7978http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__SF_7978.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7422De første lagene returerner fra skytebanen og kan melde klar i leir. Foto: Alexander Sylte
HVNETT__SF_7956HVNETT__SF_7956http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__SF_7956.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7419Øvelsen ble avsluttet med reorganisering, vedlikehold og KTS. Foto: Alexander Sylte

- Ordren er som følger: Slå alarm!

Litt før klokken 0900 torsdag møtte en liten delegasjon fra Heimevernsstaben opp hos oberst Karl-Henrik Fossmann som er distriktssjef i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

​​​​​​​​Regelmessig utfører Heimevernet uvarslede alarmøvelser for å forbedre beredskapen og teste status i våre 11 HV-distrikter, 249 HV-områder og 15 innsatsstyrker.

I dag ble deler av innsatsstyrke Derby ved HV-02 i hovedstaden satt på prøve.

Ordren var klar, deler av innsatsstyrken skulle klargjøres til strid på kortest mulig tid.

Klartider og oppmøtetider er skjermet informasjon, men det er en kjensgjerning at Heimevernet alltid, selv med deltidssoldater som ikke står på beredskapsvakt, møter raskt og er klare for å løse de problemene som samfunnet vårt måtte stå ovenfor, godt innenfor de tidskravene som stilles.

Planverk og ledelse

Mye av planverk og ledelse blir satt på prøve under slike øvelser. Heller ikke ledelsen som normalt er vant til å styre regulære øvelser vet noe om dette, noe som gjør det hele langt mer realistisk.

– Om lag 100 av de litt over 300 i styrken har deltatt på testen i dag, forklarer løytnant Mads Hilden, som har hatt i oppgave å gå rundt og evaluere at de interne systemene fungerer optimalt. 

Hilden har lagt inn korreksjoner der det må justeres for å bli mer effektive neste gang. 

– Vi får også tilbakemelding fra soldatene om hva som fungerer og ikke fungerer, og vi har muligheten til å ta tak i dette med en gang slik at det er utbedret til neste korsvei, poengterer Hilden.

– Det er dukket opp noe i løpet av dagen, men fordelen nå er at det ikke har vært så mange «gjengangere» av feil som tidligere. Det er tydelig at mye begynner å komme på plass. Folkene våre er flinke til å finne forbedringspotensiale på alle nivå, slik at det blir stadig bedre. Det er alltid noe som kan gjøres på en lurere, mer effektiv og raskere måte, understreker han.

– Det vi også ser nå er at vi bruker noe lenger tid på å få alle inn, da de som er på jobb må kansellere møter og gjøre noen grep før de kan møte. Vi har tross alt et ansvar utenfor HV og da ser vi at flere må ta noen grep før de kan møte. Det kan fort ta mellom en halvtime og en time ekstra, i forhold til i en annen situasjon. Sånn er det med en ikke varslet beredskapsøvelse for en organisasjon som ikke står på en beredskapskontrakt med kort varsling, forklarer løytnanten.

– Det er logistikk på jobben og hjemmebane som ligger til grunn. Det er derfor også viktig at soldater og befal har laget seg en privat beredskapsplan for hjemmet og jobben. Alle må stille seg spørsmålet: «Hvis jeg blir innkalt på oppdrag på kort varsel, hva gjør jeg da? Hvem ringer jeg?» Akkurat slik avdelingen har en plan, må hver enkelt soldat ha det. En plan for å få organisert ting på jobben og henting i barnehagen må kunne iverksettes umiddelbart når «bjella ringer».

Motiverende

Vi snakket med noen av de som deltok på øvelsen for å sjekke stemningen, Terje Arnesen forklarer at dagen har vært gøy og motiverende; 

– Det tok halvannen time før jeg var klar, jeg var hjemme og hadde fridag i dag så det passet perfekt for meg. Stemningen har som alltid vært veldig bra, ikke noe å si på det. Folk tar utfordringen på strak arm og gjør jobben sin. 

Han ønsker å føye til at han syns det er bra vi blir testet på dette. 

– Det er en av de få gangene vi har blitt testet på denne måten. Andre ganger har det vært mer halvveis meldt at vi kommer til å bli testet på et tidspunkt. Det at vi nå fikk denne testen uten noen som helst tegn eller signaler på forhånd, det var veldig bra! 

Klokken 1800 torsdag kveld ble soldatene dimittert, og helgen kan brukes hjemme hos familien for de fleste. Med litt mer erfaring rundt hvordan stille opp raskest mulig om Norge trenger det. 

Styrket beredskap

22. juli 2011 mobiliserte HV-02 skarpt. Evalueringen etter dette viste rom for forbedringer innen logistikk. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid på flere hold de siste årene. Dette for å styrke beredskapen innenfor flere fasetter ved skarpe mobiliseringer og operasjoner i Heimevernet.  

Testen i dag var veldig realistisk, da Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) også ble testet. Oberstløytnant Ole Eilertsen fra Heimevernsstaben (HVST) var tilstede for å evaluere kanskje det viktigste ved øvelsen, logistikkledelse: 

– FLO ble varslet på lik linje med innsatstyrkesjefen. Beredskapstesten kom like overraskende på dem som for HV-avdelingen. De var helt uforberedt. De måtte pakke og levere ut alle typer ammunisjon i henhold til de krav som gjelder ved mobilisering. Det er første gang i historien dette er prøvd i en slik setting, både for FLO og for HV. Resultatet av dagen er en solskinnshistorie i så måte. Dette gleder en logistiker.

Det er en god dag for HV, avslutter oberstløytnant Eilertsen.
Publisert 1. september 2016 22:12. av Alexander Sylte, nettredaktør (tekst og bilder). Sist oppdatert 6. september 2016 11:40.