Oberstløytnant Roy-Helge OlsenOberstløytnant Roy-Helge Olsenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV_ASylte_distriktssjef_01_Olsen-156002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2887Sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01, oblt. Roy-Helge Olsen. Foto: Alexander Sylte
Offentlige instanser samarbeider med Forsvaret under øvelse Oslofjord 2015//Public services co-operating with The Norwegian armed forces during exersise Oslofjord 2015Offentlige instanser samarbeider med Forsvaret under øvelse Oslofjord 2015//Public services co-operating with The Norwegian armed forces during exersise Oslofjord 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/Kristian Kapelrud_MG_0530.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2888Hele «beredskapsfamilien» samarbeider om å løse oppdrag under Øvelse Oslofjord 2015. Foto: Kristian Kapelrud
_DSC0254_DSC0254http://forsvaret.no/media/PubImages/_DSC0254.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2549Heimevernet bidro under øvelse Oslofjord med sikringsarbeidet av politihuset i Østfold politidistrikt. Foto: Erik-Anant Stedjan Narayan

Øvelse Oslofjord

Fra 7. til 11. juni gjennomfører vi Øvelse Oslofjord, den største på Østlandet i 2015. Både militære og sivile samarbeidspartnere øver og skal bidra til å styrke samfunnets beredskap.

​​​​​​​​Oberstløytnant Roy Helge Olsen er sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01), han er også territorial sjef for Østfold og Vestfold på vegne av Forsvaret og leder for Øvelse Oslofjord. Han er opptatt av en mest mulig effektiv samhandling i totalforsvaret.

– Øvelse Oslofjord er viktig for å videreutvikle beredskapen til beste for befolkningen og samfunnet, poengterer oberstløytnanten.

– Dette er kort og godt «beredskapsfamilien», det vil si sivile og militære aktører, som er oppe til «eksamen». For å virke sammen i en skarp situasjon må vi øve sammen!, understreker han.

​Flere tusen vil gjøre en innsats

Ca. 4 500 soldater, hovedsakelig fra HV-01, HV-02, HV-03, HV-05 og Hans Majestet Kongens Garde deltar sammen med personell fra politiet, brann- og redningsetaten, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører. Personell fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Cyberforsvaret, Forsvaret sanitet (FSAN), deltar også på storøvelsen.

​Mobiliser​​ingen øves ​

Scenariet for øvelse Oslofjord er en sikkerhetspolitisk krise som utvikler seg på Østlandsområdet. Heimevernet mobiliseres samt at andre deler av Forsvaret settes inn for å håndtere ulike krisesituasjoner, herunder Hans Majestet Kongens Garde (HMKG). Operasjonene vi vil se under øvelsen innebærer også samhandling med våre sivile samarbeidspartnere.

​Reaksjon og evne til å beskytte

Øvelse Oslofjords formål er todelt. Gjennom øvelsen utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen. Videre skal militære enheter og sivile beredskapsaktører samarbeide for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte. En vesentlig oppgave under øvelsen er også å sikre samfunnskritisk infrastruktur.

Mye trafikk under øvelsen

​Øvelsen medfører at militære kjøretøy benytter veinettet rundt Oslofjorden. Oberstløytnant Roy Helge Olsen håper at dette ikke vil skape problemer for sivile veifarende, og han oppfordrer samtidig til å ta hensyn til all den militære aktiviteten. Heimevernet vil bruke både militære og sivile kjøretøy under øvelsen.

– Husk at vi øver for å stå best mulig rustet til å ivareta din sikkerhet der du bor, avslutter Olsen, sjef HV-01, Oslofjord heimevernsdistrikt.​​

Publisert 5. juni 2015 20:30. av Alexander Sylte, nettredaktør. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.