Oberstløytnant Børge GamstOberstløytnant Børge Gamsthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_160406_Syltefoto_Gamst_1_160406_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6532Oberstløytnant Børge Gamst er distriktssjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 og øvningleder i Østfold nå. Foto: Alexander Sylte
Områdesoldater fra HV-01Områdesoldater fra HV-01http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_150610_SylteFoto_Oslofjord2015-159998_150610_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6531Områdesoldater fra Oslofjord heimevernsdistrikt 01 under øvelse i 2015. Foto: Alexander Sylte, Heimevernet

Storøvelse i Østfold nå

Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) gjennomfører denne uken årets største trenings- og øvingsperiode. Luftforsvaret og Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) deltar også.

​HV-01 vil benytte øvelsen «Oslofjord Response» til å styrke evnen til lede og gjennomføre territorielle operasjoner med prioritet til objektsikring og overvåkning/kontroll av utpekte områder i Østfold denne uken.

– Som en landsdekkende militær organisasjon bidrar Heimevernet til å beskytte befolkningen i sine lokalmiljø i hele Norge. Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører ivaretar Heimevernet samfunnssikkerheten, forteller distriktssjef Børge Gamst.

Beskytte og sikre

Gamst legger til at øvelsen vil ha fokus på videreutvikling av Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen samt sikre viktig infrastruktur ved en bevæpnet konflikt scenario.

850 soldater øver

HV-01 vil delta med distriktstaben, innsatskommando Polar Bear VI og fem HV-områder i Østfold. HV vil under øvelsen samvirke med Luftforsvaret på Rygge og Forsvarets logistikkorganisasjon. Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) vil også delta med en enhet på øvelsen. Heimevernet utgjør 750 av de totalt 850 soldatene som deltar fra Forsvaret.

Synlige i lokalmiljøet

Øvelsen vil skje på Rygge og omegn, Larkollen, Sarpsborg og Fredrikstad m/omegn.
Det kan påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell og noe støy i forbindelse med skyting og den øvrige militære aktiviteten.

HV-01 dekker fylkene Østfold og Vestfold og innehar her det territoriale ansvaret på vegne av Forsvaret. Distriktssjef er oberstløytnant Børge Gamst, han leder 3 800 soldater fordelt på 21 HV-områder (henholdsvis land-, sjø- og luftheimevernsområder) samt en mobil landinnsatsstyrke (Polar Bear VI). HV-distriktets hovedkvarter er på Rygge flystasjon ved Moss.

Distriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkesmannsembetene og alle kommunene. Sivilforsvaret og andre sentrale beredskapsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk. Innbefatter 32 kommuner med 10 prosent av Norges befolkning fordelt på blant annet ni byer. HV-distriktet grenser til Sverige og har to internasjonale flyplasser i sin teig.


PRESSESENTER ETABLERT PÅ RYGGE: 
Major Jan Petter Lie, Stabsjef HV-01, tlf.: 69 23 83 92
Kaptein Børge Sandnes, PIO HV-01, tlf.: 993 59 859 ​

Publisert 30. mai 2016 19:46. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.