Øvelse BjørgvinØvelse Bjørgvinhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Øvelse Bjørgvin 2015 004_export_150904.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3658FELLES FORSTÅELSE: Helge Kvalsund, troppsjef i Innsatsstyrke Bjørn West (t.v.): – Det er viktig at vi forstår hva politiet gjør, tenker vi ulikt, tar de andre hensyn enn oss, og kan vi lære noe av hverandre? Foto: Tor Erik H. Mathiesen, HV-09
Øvelse Bjørgvin hos HV-09Øvelse Bjørgvin hos HV-09http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Øvelse Bjørgvin 2015 001_export_150904.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3656GODE PLANER: – Etter overtakelsen fra politiet til oss i Bjørn West har jeg fått gode planer fra politiet. Jeg ser både styrker og svakheter i deres plan som jeg kan måle opp mot mine egne når vi nå skal fortsette å drifte objekter», sier Helge Kvalsund, troppsjef i Innsatsstyrke Bjørn West. Foto: Tor Erik H. Mathiesen, HV-09
Innsatsstyrke Bjørn West på øvelse BjørgvinInnsatsstyrke Bjørn West på øvelse Bjørgvinhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Øvelse Bjørgvin 2015 002_export_150904.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3657Vern av infrastruktur, olje og gass: 1600 soldatar øver i Os, Sund, Fjell, Øygarden, Fedje, Meland og Bergen frem til 10. september. Foto: Tor Erik H. Mathiesen, HV-09

Øver med politiet i Bergen

Et tenkt terroranslag mot norske olje- og gassressurser er scenarioet for heimevernsøvelsen Bjørgvin i Hordaland.

​​​​​​​​​​​Øvelsen er i gang, og politiet og HV-09 skal samarbeide for å løse oppdraget.​ Scenarioet er et terrorangrep mot norske olje- og gassressurser, i dette tilfellet Statoils anlegg på Kollsnes og Sture i Øygarden kommune. ​

– Det er litt upløyd mark, sier Erik Sveaas, politioverbetjenten som jobber ved avsnitt for samfunnssikkerhet og beredskap i Hordaland politidistrikt. ​
I sammenheng med Bergenhus heimevernsdistrikt 09s pågående øvelse Bjørgvin, kontakter vi ham rett før HV-09s overtakelse av oppdraget med å sikre Kollsnes gassprosessanlegg. Øvelse Bjørgvin er den første større øvel-sen der Hordaland politidistrikt og HV-09 samarbeider, og Sveaas er spent på resultatet.


Politiet ber om bistand

– Dette er en samarbeidsøvelse med HV-09 og politiet. Saken er at vi som politi anmoder om håndhevelsesbistand fra Heimevernet. Politiet er først på plass og trener med sine mannskaper for å sikre Statoils anlegg, så kommer Heimevernet med sine liaisonoffiserer for å bistå politiet og vår innsatsleder. I overtakingsfasen kommer en fortropp fra HV-09 som da er innsatsstyrkene Bjørn West og Salamander, til unnsetning.

– Hva tenker du om sivilt og militært samarbeid?

– Tradisjonelt har vi ikke mye erfaring i dette, vi har gjerne trent separat og ikke hatt den tilnærmingen til Forsvaret. Gassanlegget her er imidlertid et av de objektene der vi vet vi skal ha et samarbeid. Det er nødvendig i beredskapssammenheng å be Forsvaret om bistand, og dette synes jeg er positivt. Rolleavklaringen er i utgangspunktet å finne ut når politiet skal avløses fra oppdragsløsningen, og på hvilke måter Forsvaret skal løse oppdraget. Det er derfor vi øver rett og slett. Politiet øver, og HV-09 får da se hvordan vi løser dette. I begynnelsen blir HV-09 brukt av oss i politiet, før de selv overtar oppdraget. 

– Hva er den største utfordringen?

– Det er helt klart kommunikasjonen. Sambandsmidler, frekvenser, «basic-ting». En annen ting er, for å si det litt fint, «felles mentale modeller». Eksempelvis, det vi ber Forsvaret om, har det den samme symbolikken i politiet og i Forsvaret? Er det et bevæpningsoppdrag, er det en overtakelse? Om vi skal pågripe en person, hva betyr det i militær sammenheng versus politisammenheng? Så målet er jo å overføre kunnskaper.


Første store øvelse

– Du nevnte at politiet og Forsvaret trener hver for seg. Har du vært med på noe lignende før?

– Ja, samarbeid med Forsvaret har vi vært med på før, men Hordaland politidistrikt og HV-09 har trent svært lite sammen. En slik overlevering av objekt har ikke blitt gjort tidligere i denne skalaen. 

Om politiet og Heimevernet kan fungere sammen skaper vi et bedre Beredskaps-Norge! Det er visjonære ord, men det er målet.​

Viktig å høste fruktene

– Forventningene er at politi og Forsvaret har en operativ tilnærming som fungerer, og det jeg tenker en del på er at vi må høste fruktene av øvelsen, at vi møtes i etterkant for en evaluering. For eksempel hva var det som skar seg, og hva kan vi gjøre annerledes? Om politiet og Heimevernet kan fungere sammen, skaper vi et bedre Beredskaps-Norge! Det er visjonære ord, men det er målet.

Øvelse Bjørvin pågår til 10. september. 1 600 soldater deltar, og øvelsen foregår i Os, Sund, Fjell, Øygarden, Fedje, Meland og Bergen. Det vil tidvis være mye militær trafikk i områdene.

Publisert 4. september 2015 21:02. av John-Aksel Haukanes, HV-09, Foto: Tor Erik Mathiesen, HV-09. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.