Politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine HættaPolitimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hættahttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_5841_Politimester_Øst-Finnmark_politidistrikt_110413.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3690– Det er viktig å stille de upopulære spørsmålene i «fredstid» for at vi skal kunne jobbe godt sammen når krisen er der. Vi har god takhøyde og det er noe jeg verdsetter, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Øst-Finnmark politidistrikt. Foto: Politiet

Ressurs i krise

I Norges nordligste fylke er samarbeid viktigere for totalberedskapen enn andre steder i landet. Politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta beskriver HV som en viktig ressurs.

​​BEVISST

– Jeg kjenner daglig på det at vi ikke har tilgang på ressurs - er i form av personell fra nabopolitidistrikt og nasjonale politiressurser til oppdrag som haster. Dette er ikke noe jeg kan regne med. Det gjør at jeg har blitt veldig bevisst på de ressurser som faktisk er tilgjengelig i en krise. 

Det betyr at HV, grensevakten, sivilforsvaret, fylkesmannen, kystverket og frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norske Redningshunder – som er tilstede og tilgjengelig, blir viktigere for totalberedskapen her enn andre steder, sier politimesteren.

Hætta mener at den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen det siste året stiller mer krav til å bygge felles situasjonsbilde i større grad enn tidligere.

– Vi jobber med å få på plass en felles situasjonsforståelse. Vi må også være klar til å handle raskere. Jeg ser behovet med å bygge ned barrierene mellom sektorene og bygge opp tilliten. Dette kan kun lykkes ved at vi tar mot til oss og definerer hvem som har ansvaret for hva og hvilke forventinger som stilles til oss isolert og i fellesskap. 


UPOPULÆRE SPØRSMÅL

Samarbeidet beskriver hun som godt. Heimevernet støtter politiet med alt fra å tilby treningsfasiliteter til å bidra med personell og materiell når det er nødvendig. Likevel har hun noen tanker om hva som kan gjøre samarbeidet bedre. 

– Det er viktig å stille de upopulære spørsmålene i «fredstid» for at vi skal kunne jobbe godt sammen når krisen er der. Vi har god takhøyde og det er noe jeg verdsetter. 

Forsvaret er en stor organisasjon og det som blir mer og mer klart for meg, er at det er litt for mange som skal inn før en beslutning kan tas. Dette er hemmende når ting haster. Her kunne både HV og Forsvaret kanskje gjøre noe med beslutningsevnen, sier hun oppfordrende. 

Ellen Katrine Hætta understreker nok en gang at HV er en viktig ressurs i Finnmark, og hun trekker frem viktigheten av menneskene. 

– Det å ha lokalt forankret personell tror jeg blir viktigere i framtiden enn tidligere. Derfor er jeg litt bekymret for at rekrutteringen til HV fra Finnmark er i en nedadgående kurve, avslutter Norges østligste politimester.
Publisert 8. september 2015 15:17. av Siv Iren Brænd. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:01.