Sersjantmajor Øystein Mjelle / Sergeant Major Øystein MjelleSersjantmajor Øystein Mjelle / Sergeant Major Øystein Mjellehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_20150827as_001_151106_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4396Øystein Mjelle var først ut i det nye spesialistkorpset i Heimevernet og ble i august utnevnt til sersjantmajor. Mjelle jobber nå med innføringen av det nye spesialistkorpset i hele Heimevernet. Foto: Alexander Sylte, HVST

Sjefssersjanter søkes

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) kunngjør stillinger som kommandèrsersjanter i Heimevernet. Dette er toårige prosjektstillinger i alle våre 11 heimevernsdistrikt.

​​​​​​Prosjektstillingen er en meget krevende stilling som stiller store krav til personlige egenskaper og stor arbeidskapasitet.​

Kommandèrsersjanten er direkte underlagt sjef HV-distrikt, og inngår i avdelingens ledergruppe. Kommandèrsersjant skal gjennom ord og handling fremstå som et forbilde og representant for OR-korpset. 

Vedkommende må ha god helhetsoversikt, meget gode samarbeidsevner og stor motivasjon for innføringen av OR-korpset i egen avdeling og HV. Videre må vedkommende inneha gode lederegenskaper, være god til å kommunisere og veilede, samt ha evne til skape tillit.

Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra Heimevernet (HV).

Intervju må påregnes


Hovedoppgave/Ansvarsområde/Arbeidsoppgaver

  • Kommandèrsersjant skal lede, utvikle og implementere OR-korpset i produksjons- og styrkestruktur ved eget HV-distrikt.
  • Kommandèrsersjant​ skal støtte HVs sersjantmajor med utviklingen og implementeringen av OR-korpset i HV.
  • Informere og motivere for innføringen av OR-korpset i eget HV-distrikt.
  • Evaluere og følge opp trening, øving og oppdragsløsning.
  • Bidra i karriereutvikling og veiledning for avdelingens OR-personell og gi innspill til seleksjonsprosesser innenfor OR-korpset

Følgende kvalifikasjonskrav må være oppfylt

  • Nivådannende: GBU/tilsvarende

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt

  • Intops tjeneste TJERF
  • Stabserfaring nivå 4/tilsvarende
  • Operativ TJERF

Vi tilbyr

Stillingen som kommandèrsersjant (OR-8) lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr 64, for tiden kr. 550.400,-. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. 


sjefssersjanter søkes​​
stilling avdeling​STed
​Kommandèrsersjant​HV-01/Stab​Rygge​
Kommandèrsersjant
​HV-02/Stab​Oslo​
Kommandèrsersjant​HV-03/Stab​Heistadmoen​
Kommandèrsersjant​HV-05/Stab​Elverum​
Kommandèrsersjant​HV-08/Stab​Stavanger​
Kommandèrsersjant​HV-09/Stab​Bergen​
Kommandèrsersjant​HV-11/Stab​Setnesmoen
Kommandèrsersjant​HV-12/Stab​Værnes
Kommandèrsersjant​HV-14/Stab​Drevja
Kommandèrsersjant HV-16/Stab​Bjerkvik
Kommandèrsersjant HV-17/Stab​Porsangermoen​​

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte eller Heimevernets sersjantmajor Øystein Mjelle på mobil 952 45 882.Det gjøres oppmerksom på at søknadsfristen for alle stillinger er satt til 17. november 2015.


Heimevernet består av 45 000 soldater fordelt på 11 territorielle distrikter. Beredskapsstrukturen er inndelt i 251 lokale områder og 15 innsatsstyrker.

Lokal og landsdekkende beredskap oppnås gjennom gode prosedyrer, trente avdelinger, kompetente sjefer og soldater, godt materiell, godt samvirke, framskutte lagre og gode varslingssystemer.

Heimevernet har 520 fast ansatte fordelt på Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetansesenter, Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter og 11 heimevernsdistrikter.

HV-distriktene er selvstendige BRA-er med ansvar for å lede styrker i fred, krise og krig, styrkeprodusere operative avdelinger, ivareta lokalt territorielt ansvar på vegne av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og gi bistand til det sivile samfunn, herunder bistå politiet.
Publisert 6. november 2015 20:18. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:02.