Kommandérsersjant Thore-Allan GrønningKommandérsersjant Thore-Allan Grønninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_AS167494_160531_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6541

Spesialistkorpset i rute

VÆRNES: Hvem i områdene og innsatsstyrkene blir spesialister? Hvem går inn i ulike sersjantgrader? Sjefssersjantene i Heimevernet var samlet for å diskutere saken.

​​​Forsvaret har innført et nytt spesialistkorps for å styrke kampkraften. Vi får altså en helt egen karrierestige for spesialister – i tillegg til dagens karrierestige for offiserer. Dette skal også gjelde for HV-områdene og innsats-styrkene. ​

Gjelder alle 

– Vi diskuterer nå hvordan dette skal se ut, og innføres i hele «HV-Norge», sier sjefssersjant i HV-12, komman-dérsersjant Thore-Allan Grønning.

Det er sentrale diskusjoner som nå pågår i HVs spesialistmiljø. Sjefssersjantene med sersjantmajor Mjelle i front skal samle seg om en løsning som angår mange i områdestrukturen og i innsatsstyrkene. 

– Hvilke stillinger ute i HV-områdene som nå skal bli spesialiststillinger (OR) med ulike sersjantsgrader er det mange meninger om, poengterer kommandérsersjant Grønning. 

– Men vi skal i mål, og bli enige. Til slutt blir det GIHV som får det siste ordet.

Trenger vi en helt ny utdanning?

Det samme gjelder hvilke stillinger som skal gå fra offiser (OF) til spesialist (OR) i innsatsstyrkene og i distriktsstabene.

Et annet viktig tema som ble behørig diskutert på Værnes, var nye kursrekker for spesialistkorpset og hvilke formelle krav som skal settes for å kunne kalle seg spesialist.

– Hvilke prosesser skal vi ha for å selektere den nye befalskategorien? Trenger vi nye kurs? Skal vi legge vekt på både realkompetanse og formalkompetanse, spør Grønning retorisk. 

– Når vi er ferdig diskutert, lover jeg at dere skal få høre fra oss, smiler den nye sjefssersjanten i HV-12.
Publisert 31. mai 2016 15:31. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser for Midt-Norge. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:03.