hv_1122_tredjekulletigangmedhv_1122_tredjekulletigangmedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1194/media/PubImages/_S0A8956.jpg

Tredje kullet i gang med HVs førstegangstjeneste

Innrykket av nye soldater til Heimevernets førstegangstjeneste er godt i gang på Porsangmoen.

Dette er tredje kullet som skal gjennomføre seks måneders førstegangstjenesten i HV i regi av HV-17.

Denne gangen er det rett i overkant av 80 soldater som starter med rekruttdelen. Det er nesten en fordobling av antallet som gjennomførte førstegangstjenesten første halvåret av 2020. 

Tilpasset koronasituasjonen

På grunn av koronasituasjonen er det satt i gang en rekke tiltak for å unngå smittespredning. I forkant av oppmøtet ble det sendt et brev til samtlige rekrutter med praktisk informasjon og en anbefaling om å sette seg selv i karantene før oppmøtet.

– Vi har også ringt opp soldatene i forkant og informert dem om at de ikke må møte opp dersom de er syk eller har symptomer på korona. Da er de i så fall bedt om å teste seg og kunne vise fram en negativ test før de møter, sier major Eivind Kvernmo, som er sjef for innsatsstyrke Ida og Lyra i HV-17, og dermed den som er ansvarlig for HVs førstegangstjeneste.

Da soldatene ankom leiren på Porsangmoen ble de i vakten screenet av folk fra sykestuen. Da ble det gjort en vurdering i henhold til smitteveilederen om noen var syk. I så fall ville de bli satt isolat og testet.

 

 

hv_1122_tredjekulletigangmedhv_1122_tredjekulletigangmedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1195/media/PubImages/5S0A9106.jpg

Motiverte soldater

– Vi har også hatt selve innrykket i vedlikeholdshallen hvor det er god plass og dermed lettere å holde avstand. I tillegg holder puljene seg for seg selv og blander seg ikke med andre. På toppen av dette følger vi selvsagt de andre smitteverntiltakene som god håndhygiene, holde avstand, smittevask av kasernen to ganger om dagen med mer, sier Kvernmo.

Han synes ungdommene som har møtt opp virker godt motiverte og ser fram til å bruke seks måneder på å utdanne de til soldater som blant annet kan gå rett inn i områdestrukturen til HV-17 når de dimmer.

I forrige kontingent var det 45 som fullførte. 14 av disse fortsatte videre med 12 måneders tjeneste.

 

 

hv_1122_tredjekulletigangmedhv_1122_tredjekulletigangmedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1196/media/PubImages/_S0A9033.jpg
hv_1122_tredjekulletigangmedhv_1122_tredjekulletigangmedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1197/media/PubImages/5S0A9072.jpg


Publisert 7. august 2020 13:22. av Jonny Karlsen.