Øvelse Mørejarl 2015Øvelse Mørejarl 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSC_6605_150420_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3846
Øvelse MørejarlØvelse Mørejarlhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSC_6615_150420_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3847

Mørejarl viser hvem vi er

På Nordvestlandet er Øvelse Mørejarl i full gang. En øvelse som på mange måter viser hvem vi er og hva vi gjør.
​​​​Øvelse Mørejarl dreier seg i stor grad om oppdrag som kan karakteriseres som Heimevernets kjerneoppdrag - nemlig objektsikring. I tillegg demonstreres evnen til å reagere rask med innsatsstyrkene, og områdestrukturens evne til å senere gi seighet og evne til å løse oppdrag gjennom lengre tid. 

– Legger vi til HVs evne til å beskytte objekter med sjøfront med maritime kapasiteter - sitter vi igjen med et godt bilde på hvem HV er og hva HV kan gjøre, poengterer Bjørn Snåsøy, som er sjef for Innsatsstyrke Waxwing (SHV).


Innsatsstyrke og områdestruktur

​Trusselsituasjonen krevde rask reaksjon. Den maritime Innsatsstyrke Waxwing fra HV-12 og den landbaserte Innsatsstyrke Archery fra HV-11 rykket ut for å beskytte infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner. I løpet av ikke så mange timer var flerbruksfartøyene fra HV-12 på plass. Med dykkerkapasiteter var kaianlegg og bru-kar søkt for eksplosiver - funn ble gjort og i øvelsen ble de tatt hånd om av marinedykkerkommandoen. Kystmeldeposter (KYP) ble utplassert for å skaffe et «sjøbilde» over operasjonsområdet. På objektets landside hadde Innsatsstyrke Archery full kontroll. Samtidig var lokale HV-områder klargjorte for oppdragsløsning og overtakelse av objektene slik at innsatsstyrkene kan reorganisere og gjøre seg klare til andre oppdrag.
​​

Land og sjø

Kontrolldykkeren fra Waxwing slipper ut bobler langs kaien. som en del av øvelsen ble det observert at noen kastet noen mistenkelige objekter utenfor kaikanten. Jakten på mulige eksplosiver er i gang. Et lag fra HV-11s innsatsstyrke gir styrkebeskyttelse, og følger med på trafikken langs veien og på det som skjer inne på land.  

– Vi må få kontroll på om noen har plassert ut eksplosiver, vår oppgave er å gi sikring til dykkerne som søker under kaia her, forteller Claus Hoff fra Archery. ​​
Publisert 22. april 2015 12:10. av Rune Haarstad, presse og informasjonsoffiser i Midt-Norge. Sist oppdatert 2. oktober 2015 09:20.