hv_947_nyttvarslingssystemhv_947_nyttvarslingssystemhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=532/media/PubImages/20170601_JPH_FH2B0670.jpg

Nytt varslingssystem

Heimevernet har de siste tre årene benyttet seg av SMS-varsling. Dette systemet er nå i ferd med å bli byttet ut med en ny og mer moderne løsning.
​Dette gir flere muligheter for HV når det kommer til varsling. Noe som skiller den nye løsningen fra den forrige er muligheten til å bruke adresse- og lokasjonsbasert varsling sier kommandersersjant, Eystein Brustuen ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS). Dette kan varsle befolkningen i et bestemt område om øvelser og brukes til innkalling av mannskaper. 

 

 

hv_947_nyttvarslingssystemhv_947_nyttvarslingssystemhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=533https://www.youtube.com/watch?v=xKFK5WcPk24I desember ble det holdt kurs for superbrukere på Gardemoen i regi av HVSKS. Her ble inntil tre brukere fra hvert distrikt lært opp i systemet. De ble satt i stand til å drive opplæring av områdesjefer, slik at når det nye systemet tas i bruk er Heimevernet klare.


Tok mye tid

Tidligere var jobben med å kalle inn mannskaper mer arbeidskrevende enn det den er nå. Innkallingsprosessen tok mer tid, der mye kapasitet ble brukt til å ringe rundt istedenfor å arbeide med andre oppgaver.

 - Kravet til Heimevernet er at vi raskt skal være på plass for å kunne reagere. For å oppnå dette må den enkelte soldat raskt vite at nå må han eller hun må møte. Om vi taper tid på å informere soldaten, så er det tapt tid i den prosessen som må brukes til å få satt opp som en avdeling som skal løse et oppdrag. Derfor er det viktig å kunne nå ut raskt til alle, sier stabssjef i Heimevernsstaben, brigader Ivar Halset. 

nytt verktøy

Videre utdyper han at hensikten med det nye systemet er at man skal kunne kommunisere hurtig med alle soldater. At HV nå kan nå ut til alle soldatene er viktig og vesentlig. Dette er noe som både områdesjefen og distriktssjefen kan benytte seg av. Det er også mulig å gi informasjon og ordre om innkalling sentralt i HV.

 - Det betyr rett og slett at når vi får raskere tak i soldaten, så blir vi raskere satt opp og kan raskere løse oppdraget. Det øker beredskapen vår, sier Halset.
Publisert 5. februar 2018 12:29.. Sist oppdatert 1. mars 2018 09:43.