hv_962_presterefiredageriårhv_962_presterefiredageriårhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=634En prestasjonsgruppe innen fotball skal score ett mål mer enn motstanderen. En prestasjonsgruppe i Heimevernet - som kan være et geværlag, skal kanskje gjennomføre et ildoverfall på en fiendtlig komma/media/PubImages/eld og røysle.jpg
hv_962_presterefiredageriårhv_962_presterefiredageriårhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=635I en prestasjonsgruppe kommer det gode resultater som følge av gode prestasjoner over tid, sier lagfører Stian Vang/media/PubImages/lagfører.jpg
hv_962_presterefiredageriårhv_962_presterefiredageriårhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=636- En forutsetning for at en lagfører skal lykkes med å bygge et velfungerende lag er at han har fagkunnskap om stridsteknikk, lagets våpen og utrustning, mener områdesjefen Kay Haug./media/PubImages/omr sjef.jpg

Må stole på hverandre

Nils Arne Eggen kalte fotballaget en prestasjonsgruppe som må samarbeide for å vinne. Hva med et lag på åtte soldater som skal gjennomføre et ildoverfall?
En prestasjonsgruppe innen fotball skal score ett mål mer enn motstanderen. En prestasjonsgruppe i Heimevernet - som kan være et geværlag, skal kanskje gjennomføre et ildoverfall på en fiendtlig kommandoplass. Helst skal de komme levende fra oppdraget. 

Må øve mer

- Klart det er vanskelig å være lagfører og få laget mitt til å samarbeide og fungere sammen med kun fire dagers trening i året, forteller sersjant Stian Vang fra Namdalen utrykningsområde i HV-12. 

I det sivile er han vernepleier. Under årets øvelse fikk lagene en oppfriskning innen grunnleggende infanteridisipliner som ildoverfall og ild og bevegelse.
- Det er faktisk litt begrenset hvor langt man kommer på så kort tid som en vanlig HV-trening varer. Det er så enkelt som skal man bli god, så må man trene, poengterer lagføreren.

Stian Vang har noen år bak seg i Heimevernet. Først gjennomførte han Heimevernets førstegangstjeneste på Værnes, deretter gikk han Heimevernets befalsskole på samme sted. Nå er han lagfører for et infanterilag i et HV-område som fungerer som distriktssjefens ubundne reserve og «knyttneve». Med kanonlag, materiellødeleggelsesrifle (MØR-rifler) og en ekstra dose MG3 maskingevær skal de kunne løse krevende oppdrag.

- I en prestasjonsgruppe kommer det gode resultater som følge av gode prestasjoner over tid, sier sersjant Vang.  
- Vi må faktisk kunne stole på hverandre og at den enkelte kan levere varene når det røyner på. Vi gjør i alle fall så godt vi kan gjennom disse få dagene vi er samlet i uniform, smiler han.

Den viktige lagføreren

I laget til sersjant Vang finner vi Thomas Kjøglum. I det sivile er han gift, har to barn og er sivilingeniør. I Namdalen utrykningsområde er han geværmann. 

- Det er vanskelig å få til godt samarbeid internt med noen man møter fire til fem dager i året. Men jeg opplever at det er mye fokus på lagførerne når vi er inne, sier Kjøglum.
 - Med gode lagledere som gir gode og tydlige ordrer blir det lettere å fungere som et lag, selv når man kun har lært basiskunnskapen. 

Men Kjøglum er veldig klar på at den største utfordringen med å få til et godt samarbeidende lag er manglende trening sammen. 

- Løsningen blir da kanskje å satse ekstra på kursing av de som leder laget?

-  Jeg tror det er viktig med god ledelse for å få laget til å fungere godt. Samkjøring i laget vil alltid være en utfordring når vi møtes så sjeldent, poengterer han.

Infanteridriller gir effekt 

Områdesjef Kay Haug har erfaring fra avdelinger som 2. bataljon og Telemark bataljon, i tillegg har han tjenestegjort i Afghanistan.

- En forutsetning for at en lagfører skal lykkes med å bygge et velfungerende lag er at han har fagkunnskap om stridsteknikk, lagets våpen og utrustning, mener Haug.

- Dette får han igjennom lagførerkursene i HV, som jeg nå mener har fått riktig fokus. Eller via sine overordnende som troppssjef og områdesjef.

Noe av det vanskeligste et geværlag kan gjøre er stridsdrillene - ild og bevegelse og innbrudd i stilling og grop. Under årets områdetrening for det nye URS-området fikk både lagførere og mannskaper kjørt seg på dette.
- Her må makkerparene samarbeide, MG-gjengen må samarbeide, lagfører og nestlagfører må samarbeide, poengterer områdesjefen. 
- Hele laget må samarbeide innad i og på tvers av gjenger og makkerpar, og ikke minst kommunisere. Ved å trene godt på infanteridriller blir hele laget en prestasjonsgruppe som sammen jobber mot ett felles mål.

Både områdesjefen og lagføreren er opptatt av stabilitet innenfor laget. 
- En prestasjonsgruppe trenger litt tid sammen for å fungere.
Publisert 7. september 2018 12:34. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 7. september 2018 14:09.