20160528_JPH_059120160528_JPH_0591http://forsvaret.no/media/PubImages/20160528_JPH_0591.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8763

Så stort er Heimevernet

Hvor mange soldater disponerer Heimevernet i sin områdestruktur? Dette spørsmålet har vært diskutert i sosiale medier siden Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt av Stortinget før jul i fjor. Under skal vi forsøke å gi et så nøyaktig svar som mulig.

​​​​​​​​Styrketallet i Heimevernet, som i resten av Forsvaret, endrer seg stadig og det kan være utfordrende å gi et nøyaktig øyeblikksbilde av hvor stor styrkestrukturen er. Tallene som HV-distriktene rapporterer gjennom Styrkeregisterrapporteringen (SR) gir heller ikke et fullstendig bilde. Det skyldes først og fremst svakheter i datasystemene som HV nå jobber med å forbedre.  I utgangspunktet kan Heimevernet ha inntil 42.000 soldater i områdestrukturen og 3.000 soldater i innsatsstyrkene.

Antallet

- Per 1. februar 2017 var det, i tråd med datasystemene, 37.040 mannskaper disponerte i stillinger i Heimevernet, sier major Ken Egil Holen i Heimevernsstaben.

Datakvaliteten er ikke god nok i dag, og distriktene jobber blant annet med å gi alle soldater en riktig funksjonskode i personellsystemet, slik at kompetansen utnyttes optimalt. Jobben kan ta om lag seks måneder.​

Rekruttering

Heimevernet har nå startet en nedskalering av styrkestrukturen for å gjennomføre Stortingets beslutning.

I Langtidsplanen for Forsvaret står det:

Målsettingen om en områdestruktur på 42.000 mannskaper er ikke oppnådd. Det er spesielt utfordrende å fylle opp strukturen i Finnmark. For å tilpasse områdestrukturen til den reelle situasjonen anbefaler regjeringen en reduksjon fra dagens plantall på 42.000 mannskaper til 35.000 mannskaper innen 2020.​

Heimevernet har problemer med å rekruttere soldater i Finnmark, men en meget anstrengt økonomi er hovedårsaken til at styrkestrukturen ikke er fylt opp, da det koster 16.000 kroner å kle opp én ny soldat. Trenings- og øvingsnivået er opprettholdt i tråd med overordnede føringer, så da har det ikke vært ressurser igjen til å kle opp nye soldater. Derfor har antall soldater i Heimevernet gått ned de siste årene.

En reduksjon av strukturen innebærer kutt av om lag 40 områder sør for Trøndelag. 

Kan spare penger

- Forsvarets vernepliktsenter har 13.000 soldater som er klare for HV-tjeneste, sier Holen.

- Årlig forsvinner ca. 10 prosent av styrken på grunn av alder, helse eller av andre årsaker. Om vi ikke fyller på og kler opp soldater i andre enden, vil styrkestrukturen bli redusert, sier han.

Heimevernet har behov for å tilføre om lag 3.800 soldater årlig med dagens gjennomsnittlige stå-tid på ti år. Denne rotasjonshastigheten gir en årlig kostnad på cirka 60 millioner kroner. Dersom vi klarer å øke stå-tiden til 12 år, kan Heimevernet årlig spare 10 millioner kroner med dagens styrketall. Derfor forsøker vi å finne løsninger som øker stå-tiden i samarbeid med forsvarsgrenene.​

Publisert 9. februar 2017 11:07. av Stein Cato Nybakken. Foto: Jostein Hestdal. Sist oppdatert 9. februar 2017 11:36.