20160528_JPH_059120160528_JPH_0591http://forsvaret.no/media/PubImages/20160528_JPH_0591.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8763

Så stort er Heimevernet

Hvor mange soldater disponerer Heimevernet i sin områdestruktur? Dette spørsmålet har vært diskutert i sosiale medier siden Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt av Stortinget før jul i fjor. Under skal vi forsøke å gi et så nøyaktig svar som mulig.

​​​​​​​​​Styrketallet i Heimevernet, som i resten av Forsvaret, endrer seg stadig og det kan være utfordrende å gi et nøyaktig øyeblikksbilde av hvor stor styrkestrukturen er. Tallene som HV-distriktene rapporterer gjennom Styrkeregisterrapporteringen (SR) gir heller ikke et fullstendig bilde. Det skyldes først og fremst svakheter i datasystemene som HV nå jobber med å forbedre.  I utgangspunktet kan Heimevernet ha inntil 42.000 soldater i områdestrukturen og 3.000 soldater i innsatsstyrkene.

Antallet

- Per 24. mars 2017 var det totalt 41 026 oppkledde HV-soldater med tilgjengelig våpen. Dette viser at en ved utgangen av forrige planperiode lå 4000 soldater under nivået planen la opp til, men at Heimevernet ligger 3000 soldater over nivået det er lagt opp til i den nye planperioden.

Datakvaliteten er ikke god nok i dag, og distriktene jobber blant annet med å gi alle soldater en riktig funksjonskode i personellsystemet, slik at kompetansen utnyttes optimalt. Jobben kan ta om lag seks måneder.​

Rekruttering

Heimevernet har nå startet en nedskalering av styrkestrukturen for å gjennomføre Stortingets beslutning.

I Langtidsplanen for Forsvaret står det:

Målsettingen om en områdestruktur på 42.000 mannskaper er ikke oppnådd. Det er spesielt utfordrende å fylle opp strukturen i Finnmark. For å tilpasse områdestrukturen til den reelle situasjonen anbefaler regjeringen en reduksjon fra dagens plantall på 42.000 mannskaper til 35.000 mannskaper innen 2020.​

Heimevernet har problemer med å rekruttere soldater i Finnmark, men en meget anstrengt økonomi er hovedårsaken til at styrkestrukturen ikke er fylt opp, da det koster 16.000 kroner å kle opp én ny soldat. Trenings- og øvingsnivået er opprettholdt i tråd med overordnede føringer, så da har det ikke vært ressurser igjen til å kle opp nye soldater. Derfor har antall soldater i Heimevernet gått ned de siste årene.

En reduksjon av strukturen innebærer kutt av om lag 40 områder sør for Trøndelag. 

Kan spare penger

- Forsvarets vernepliktsenter har 13.000 soldater som er klare for HV-tjeneste, sier Holen.

- Årlig forsvinner ca. 10 prosent av styrken på grunn av alder, helse eller av andre årsaker. Om vi ikke fyller på og kler opp soldater i andre enden, vil styrkestrukturen bli redusert, sier han.

Heimevernet har behov for å tilføre om lag 3.800 soldater årlig med dagens gjennomsnittlige stå-tid på ti år. Denne rotasjonshastigheten gir en årlig kostnad på cirka 60 millioner kroner. Dersom vi klarer å øke stå-tiden til 12 år, kan Heimevernet årlig spare 10 millioner kroner med dagens styrketall. Derfor forsøker vi å finne løsninger som øker stå-tiden i samarbeid med forsvarsgrenene.​

Publisert 9. februar 2017 11:07. av Stein Cato Nybakken. Foto: Jostein Hestdal. Sist oppdatert 18. april 2017 14:00.