Sjefsmøte i HeimevernetSjefsmøte i Heimevernethttp://forsvaret.no/media/PubImages/160406_Syltefoto_GIHV_Raabye_1121212.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8330

Sjef Heimevernet

1. januar 2017 endret Tor Rune Raabye tittel fra generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) til sjef Heimevernet (Sj HV).

Ansvar og myndighet i virksomheten samles hos sjef Heimevernet, som skal ha ansvar for operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå. 

Dette sier sjef HV om endringen: 
-Som sjef Heimevernet har jeg et helhetlig ansvar for styrkeproduksjon og operativ virksomhet i fred, krise og krig. I den rollen skal jeg innledningsvis bidra i landmaktutredningen og videreutvikle det beste Heimevernet vi kan få med de føringene og de ressursene Stortinget til slutt gir oss. 

-For at sjef HV skal kunne føre reell kommando i krise og krig, må vi først få på plass den nasjonale territorielle kommandoen. Inntil den er på plass ledes fortsatt HV-distriktene operativt fra Forsvarets operative hovedkvarter.​

Les mer om sjef HV her.​

Publisert 8. januar 2017 13:25. av Hans Kristian Bergan, Bilde: Alexander Sylte. Sist oppdatert 10. januar 2017 12:23.