hv_1052_skryttilmultitroppenhv_1052_skryttilmultitroppenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=972/media/PubImages/1_20191014_KK__MGL0582.jpg

Skryt til multitroppen

Toppkarakter og ros fra alle kanter. Multi-troppen fra innsatsstyrke Claymore gjorde inntrykk da de dro fra Setermoen til Alta under øvelse Bifrost tidligere i høst.
Alarmen gikk. I løpet av noen timer var Claymore klare til å løse første oppdrag. Målet var å sikre veiaksen langs E6 fra Setermoen og nordover. Fremst av styrkene lå multitroppen til Claymore, som består av personell som er oppsatt på Multikjøretøy 3 Mercedes 290 GD. Kjøretøyene har tidligere vært brukt av spesialstyrkene, blant annet i utenlandstjeneste. Ikke nok med det. Multitroppen skulle også evalueres etter to års erfaring med multikjøretøyene. Mer om det senere.

Imponert

Vel fremme i Alta ble øvelse Bifrost en del av Fellesoperative arenaer (FOA) - som er en nasjonal øvelsesserie og alarmøvelse der avdelinger fra alle forsvarsgrener, Heimevernet og sivile beredskapsaktører øver sammen. Fokus da ble å sikre Hærens deployering til Alta sammen med innsatsstyrkene Ida & Lyra (HV-17) og Varg (HV-08). Noe som også inkluderte eskortering av personell som ankom med fly til Alta lufthavn. 


Ut av flyet på Alta lufthavn kom blant annet soldater fra Telemark bataljon (TMBN). Inkludert sjefen selv, oberstløytnant Ole-Christian Emaus. Han ble rett og slett imponert over det han møtte av grønnkledde på og rundt flyplassen.

– Det var et profesjonelt mottak hele veien. Alt var ordnet for oss fra vi kom til flyplassen til vi forlot området for å gjennomføre oppdraget vårt. Jeg er kjempeimponert, sier Emaus.

Avhengig av HV

 – Vi er helt avhengig at Heimevernet er på plass og operativ i en slik situasjon. Fordelen med Heimevernet er at de har lokal tilknytning og er kjent i området. Den fordelen har HV over hele landet. Denne kjennskapen og jobben de gjorde i Alta medførte at vi i Telemarksbataljonen var operativ veldig raskt etter at vi kom til Finnmark, sier Emaus.

Vi er helt avhengig at Heimevernet er på plass og operativ i en slik situasjon.

Tilbake etter oppdrag og etter øvelsens slutt kan en stolt troppsjef for multitroppen konkludere med at han er veldig fornøyd med innsatsen de la ned i øvelsen.

– Vi har kun holdt på i knappe to år og har oppnådd utrolig mye og leverer med høy kvalitet. Jeg synes selv det er imponerende. Det skyldes svært motiverte og dyktige soldater som har lagt ned en formidabel innsats i å få dette til, samt en god plan, god støtte fra HV-16 og andre for å få dette til å gå, sier løytnant Ove Eriksen.


Toppkarakter

Og det målrettete arbeidet har gitt resultater. Under evalueringen som ble gjort av Heimevernets Skole- og Kompetansesenter under øvelsen fikk multitroppen den høyeste karakteren som er gitt så langt og kan nå titulere seg som den beste multitroppen i Norge.

– Målrettet utdanning og påfyll med personell i de rette posisjonene har gitt veldig gode resultater, sier en tydelig stolt Eriksen, som lar soldatene suge på karamellen kun kort tid fremover før nye mål skal settes.

Strålende fornøyd

Kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef for HV-16, er strålende fornøyd både med innsatsen under øvelsen og med evalueringskarakteren multitroppen fikk.

Målrettet utdanning og påfyll med personell i de rette posisjonene har gitt veldig gode resultater.

 – Jeg bruker å si at multitroppen er spydspissen i HV-16. De er vår mest fleksible ressurs og vil være den delen av Forsvaret som først vil vise militær tilstedeværelse i vårt område, noe også denne øvelsen viste. Så er det i tillegg spesielt gledelig med evalueringen og vite at de har fått den beste karakteren som noen sinne er gitt. Det viser at vi har en avdeling i HV-16 som holder en meget høy kvalitet, sier Kjellin

Publisert 31. oktober 2019 08:14.. Sist oppdatert 31. oktober 2019 14:44.