hv_1106_slikerheimevernetsbihv_1106_slikerheimevernetsbihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1128/media/PubImages/20200508KK__MGL0831_14.jpg

Slik er Heimevernets bidrag på merkedager

Hvert år bidrar Heimevernet på markeringer over hele landet.

I år stilte over 200 personer fra Heimevernet opp på Frigjørings og veterandagen landet rundt. Dette for å hedre veteranene og minnes frigjøringen med medaljeutdelinger, salutter, kransenedleggelser og taler.

 Det er 75 år siden Norge ble et fritt land i 1945. 8. mai er dagen vi minnes frigjøringen av Norge etter fem år som okkupert. I tillegg hedrer vi alle soldater som har tjenestegjort for Norge i utlandet.

 –De ulike markeringene er viktige. Og kanskje enda viktigere etter hvert som tiden går og tidsvitnene ikke lenger kan bringe oss førstehåndsinformasjon, sier Stig Lande, områdesjef i Moss HV-område.

 Han påpeker at det kan være lett å glemme det som 9. april, 8. mai og ikke minst grunnlovsdagen 17. mai minner oss på.

 –Det at vi har grunnlovfestede rettigheter og verdier det er verdt å kjempe for, slik det ble gjort under krigen og i årene etterpå, utdyper Lande.

 

 

hv_1106_slikerheimevernetsbihv_1106_slikerheimevernetsbihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1131/media/PubImages/HV_05 Ivar Ernø (foto Hanna A Lande).jpg


Tilpasset gjennomføring

For å begrense smittefaren er noen arrangementer blitt avlyst, og de som gjennomføres, må tilpasses. Det er likevel viktig å gjøre heder på de som fortjener det.
 
– De siste årene har Heimevernet bidratt til å dele ut disse medaljene på vegne av forsvarssjefen. Frigjørings- og veterandagen er en god anledning til å gi ut disse medaljene på lokale markeringer, sier Lande.
 
 Selv om medaljeseremoniene ble avlyst i år på grunn av Korona-situasjonen ble ikke tildelingen avlyst.
 
Denne gangen dro vi hjem til to veteraner. For å forhindre smitte måtte ektefellen feste medaljen, forklarer Lande.

 

 

hv_1106_slikerheimevernetsbihv_1106_slikerheimevernetsbihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1129/media/PubImages/20200508KK__MGL0727_4.jpg
hv_1106_slikerheimevernetsbihv_1106_slikerheimevernetsbihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1132/media/PubImages/HV_14_5.jpeg
hv_1106_slikerheimevernetsbihv_1106_slikerheimevernetsbihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1130/media/PubImages/20200508kb_IMG_9415.jpg


Viktige tradisjoner

I Trondheim ble dagen markert med salutt fra Kristiansten Festning. Kaptein Gunnar Bjørnstad i HV-12 har vært sjef for Kristiansten saluttbatteri i over ti år.
 
–Vanligvis ville markeringen vært mye større, med oppstilling, Luftforsvarets Musikkorps og masse publikum, men i år er området stengt. Det er likevel en spesiell dag, og vi salutterer med stolthet, beskriver Bjørnstad.
 
Bjørnstad startet sin militære karriere i Heimevernsungdommen i 1970. Han syns det er viktig å ta med noen av dagens ungdommer hver gang det skal salutteres.
 
–På den måten får ungdommene et innblikk i Forsvarets tradisjoner. Håpet er at det skal motivere dem til å fortsette i Forsvaret. Nesten alle som gikk ut av Heimevernsungdommen i fjor begynte i Forsvaret.
Publisert 13. mai 2020 15:22. av Kristian Kapelrud.